Asset Publisher Asset Publisher

Back

Egzamin sprawdzający dla fryzjerów w Łodzi

W dniu 10.03.2015 r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi odbył się dla uczniów sztuki fryzjerskiej tak zwany "egzamin połówkowy", który miał na celu uzmysłowienie młodzieży, jakie umiejętności już nabyła oraz nad czym musi jeszcze popracować.

W egzaminie uczestniczyło 12 osób, a wśród nich Paulina Kaczmarek podopieczna HP 5-6 w Łodzi. W czasie trwania egzaminu, który składał się z części praktycznej uczniowie prezentowali swoje umiejętności na główkach i modelach wykonując: wyciskanie fal na mokro, pierścionkowanie, modelowanie oraz markowanie strzyżenia. Poziom umiejętności oceniała komisja, która przy ocenie każdego zdającego brała również pod uwagę organizację stanowiska pracy oraz wygląd osobisty. Egzamin zdali wszyscy uczestnicy, a prezentowane umiejętności pozwalają wysnuć wniosek, że młodzież ucząca się zawodu fryzjera w Zakładach Rzemieślniczych jest dobrze przygotowana do wykonywania wybranej przez siebie profesji i bez problemu przystąpi do egzaminu czeladniczego. Egzamin przeżywali nie tylko uczestnicy, ale również obserwatorzy zewnętrzni: instruktorzy praktycznej nauki zawodu, rodzina i oraz wspierający swoich podopiecznych wychowawcy Hufca Pracy 5-6.

Autor tekstu i zdjęcia: Eugeniusz Głowacki


Web Content Display Web Content Display