Asset Publisher Asset Publisher

Back

Egzamin UDT u magazynierów

W dniu 3 marca 2015 r. młodzież przystąpiła do egzaminu pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, na który składał się test oraz jazda wózkiem widłowym. Do egzaminu przystąpiło 8 uczestników, w tym 5 kobiet. Egzamin teoretyczny i praktyczny wszyscy zdali bezbłędnie.

Wcześniej w dniach 23 – 27 lutego 2015 r. młodzież biorąca udział w projekcie „Równi na rynku pracy – YEI" w MCK Rawa Mazowiecka uczęszczała na kurs "Magazynier z obsługą wózka widłowego – uprawnienia UDT plus wymiana butli gazowej oraz znajomość programu magazynowego" ćwiczyła swoje umiejętności poruszania się wózkiem widłowym na placu manewrowym. Zadaniem zajęć na placu było nabycie przez młodzież umiejętności przewożenia różnego rodzaju towarów, poprawna obsługa wózka widłowego oraz umiejętność wymiany butli gazowej. Po zajęciach praktycznych uczestnicy w/w kursu wracają na zajęcia teoretyczne oraz komputerowe dotyczące pracy magazynowej oraz umiejętności obsługi programów magazynowych. Kurs zakończy się 17 marca 2015 r. egzaminem wewnętrznym na temat pracy w magazynie. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności uczestnicy projektu będą wykorzystywać podczas staży zawodowych, które rozpoczną w kwietniu 2015r.

Autor tekstu i zdjęcia: Wioleta Strulak – opiekun grupy


Web Content Display Web Content Display