Asset Publisher Asset Publisher

Back

Jaki zawód da nam pracę i satysfakcję?

W Polsce co roku ponad 475 tysięcy młodych ludzi kończy szkołę wyższą. Ponad 260 tysięcy w kierunkach, w których są problemy ze znalezieniem pracy. Są to przede wszystkim pedagogika, socjologia, turystyka i administracja. Na rynku mamy duże braki co do wykwalifikowanych pracowników, technicznych ekspertów i inżynierów.

Coraz częściej poszukując pracy zastanawiamy się dlaczego osoby po studiach nie mogą znaleźć dobrej pracy, przecież są to osoby wykształcone. Inni bez studiów już od wczesnych lat pracują i mają dobre zarobki.

Ze statystyk ostatnich lat wynika, że na naszym rynku pracy poszukiwani są fachowcy
w konkretnych zawodach. Najczęściej są to budowlańcy, inżynierowie i wykwalifikowani technicy. Najbardziej poszukiwani są operatorzy maszyn, płytkarze czy też programiści. Pracy  niestety brakuje dla tych nie posiadających konkretnego zawodu. Sytuacja ta pogłębia się z roku na rok. Coraz więcej Polaków podejmuje dalszą naukę na studiach, które niekoniecznie pozwolą im uzyskać w przyszłości upragnione wynagrodzenie i godne utrzymanie.

W innych krajach ten odsetek jest dużo mniejszy. Tamtejsza młodzież częściej wybiera specjalizację w konkretnym zawodzie. Pozwala to im wcześniej podjąć pracę i zdobyć doświadczenie. Równie chętnie osoby te podejmują dodatkowe szkolenia w konkretnym już kierunku. Nabywanie dodatkowych uprawnień pozwala im na dobre wykonywanie pracy. Pracodawca dobrze też wynagradza swojego pracownika, który często jest ekspertem w swojej dziedzinie. Osoby, które lubią się szkolić i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, dodatkowo lubią swoją prace i są dobrze wynagradzane nie muszą martwić się o swoją przyszłość zawodową. Zawsze, nawet gdyby firma miała kłopoty i miała upaść z różnych przyczyn, łatwo znajdą inną pracę jako eksperci z doświadczeniem.

Niestety osoby, które wybiorą studia na niekoniecznie przemyślanym kierunku mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy w przyszłości. Już teraz, jak wynika z analizy statystyk prowadzonych przez urzędy pracy, wielu absolwentów studiów ma problemy ze znalezieniem pracy. Osoby te często muszą się dokształcać w innym zawodzie. Równie często absolwenci studiów wyjeżdżają za granicę zdobywając swoje pierwsze doświadczenia zawodowe na stanowiskach nieadekwatnych do swojego wykształcenia i bez możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Wiele z tych osób nie może pozwolić sobie na utratę źródła utrzymania, choć wynagrodzenie jest niskie, a kierunek zatrudnienia mało rozwojowy. Osoby te często założyły już rodzinę lub spłacają kredyt mieszkaniowy. Z tych względów pozostają w stałym niezadowoleniu zawodowym.
Ważne jest, by planując swoją ścieżkę zawodową, wybrać profesję, w której będziemy czuli się dobrze, będziemy chcieli się stale rozwijać i dokształcać. Wcale nie trzeba kończyć uczelni wyższej, aby wykonywać dobrze swoją pracę! Często również warto wejść na ścieżkę zawodową znacznie wcześniej niż w wieku 24+.

Beata Boska-Adamczyk

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży


Web Content Display Web Content Display