Asset Publisher Asset Publisher

Back

Język obcy Twoim paszportem

26 lutego w Zespole Szkół Zawodowych w Gąbinie odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku.

Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor szkoły oraz przedstawiciele władz lokalnych. Następnie uczniowie mieli do pokonania dwa etapy Konkursu: ustny i pisemny.

Został również zaplanowany czas na wystąpienie pracowników CEIPM OHP w Płocku. Pośrednik pracy udzielał informacji młodzieży odwiedzającej stoisko w zakresie poruszania się po rynku pracy i przedstawił aktualne oferty pracy dla młodzieży. Doradcy zawodowi przeprowadzili prelekcję dotyczącą roli i znaczenia znajomości języków obcych w obecnych czasach, szczególnie na rynku pracy. Poruszane zagadnienia dotyczyły także rankingu popularności języków obcych i roli, jaką odgrywa znajomość przynajmniej jednego języka obcego na obecnym rynku pracy. Uwzględnionych zostało wiele innych korzyści płynących z nauki języków obcych, takich jak np.: nowe znajomości podczas podróży zagranicznych, kontakty zawodowe, wzrost samooceny, poczucie bezpieczeństwa itp.

Każdy z uczestników konkursu poznał szereg argumentów, dla których warto inwestować w naukę języków obcych. Mógł także podzielić się swoimi spostrzeżeniem dotyczącymi sprawności posługiwania się językiem obcym podczas swoich doświadczeń życiowych.

Autor tekstu: Beata Cybula- pośrednik pracy MBP OHP

Autor zdjęcia: Agnieszka Sawicka- doradca zawodowy MCIZ

 


Web Content Display Web Content Display