Asset Publisher Asset Publisher

Back

Klient, petent, a może beneficjent?

Gdzie i którym z określeń się posługiwać? Czy klient to osoba wyłącznie robiąca zakupy w sklepie? Czy petent jest powszechną formą nazewnictwa osób, które odwiedzają sądy i inne urzędy celem załatwienia spraw urzędowych? A może to beneficjent?

 

Taki problem z właściwym nazwaniem swojej osoby w życiu codziennym spotyka coraz więcej ludzi. I nie ma się co dziwić. Wchodzący do urzędu człowiek, który do tej pory czytał przywieszoną informację np. ,,Czwartek jest dniem bez petenta”, w innym urzędzie może przeczytać tę samą informację, z tym, iż brzmi ona: ,,Czwartek jest dniem wolnym, klientów nie obsługujemy”. Tak więc, które z określeń jest prawidłowe i właściwe? Określenia o których mowa mają podobne znaczenia, a jednak są bardzo odlegle.

Klient  nasz Pan, petent nasz Wróg.

Klient - to powszechne określenia osoby kupującej w sklepie, korzystającej z usług banku, adwokata itp. Stwierdzenie ,,Klient nasz Pan” hasło znane z reklam, słyszane zarówno w małych sklepach jak i supermarketach, traktować można w dwojaki sposób. Sprzedawcy odczuwają to hasło mało entuzjastycznie. To ich stanowisko pracy, a co za tym idzie przestrzeganie, jak również realizacja powierzonych im zadań, wskazuje na to, iż mają  obsługiwać klientów z szacunkiem. Natomiast właściciel sklepu jak najbardziej zgadza się z tym hasłem, ponieważ stawia na zysk. Dobrze obsłużony klient, nawet ,,trudny” jest dla pracodawcy źródłem dochodu.

Petent – czy samo to słowo nie brzmi już negatywnie? Petent - człowiek ubiegający się o coś, składający swoją prośbę, podanie w urzędzie, sądzie itp. Z taką definicją spotykamy się na stronach internetowych, czy też w różnego rodzaju informatorach i ulotkach. Określenie to nie jednemu z urzędników kojarzy się z człowiekiem marudzącym i czegoś chcącym. A przecież to nie całość społeczeństwa jest taka i akceptuje takie określenie. Jednak skoro już taka nazwa funkcjonuje to należy się jej podporządkować i sprawić by nie kojarzyła się kimś źle odbieranym, ale z kimś kto z potrzeby przychodzi do danej instytucji celem załatwienia sprawy.

Sytuacje nieodpowiedniego traktowania petenta przez urzędnika na szczęście są coraz rzadsze, mimo, że w urzędzie, to ,,urzędnik ma zawsze rację”. Dążymy jednak do tego, by petent zrównał się z pozycją urzędnika i stał się niejako klientem chcącym kupić usługę, a w perspektywie by  klient stał się przyjacielem urzędnika.

 Beneficjent - osoba czerpiąca zyski, profity z czegoś np. osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której został otwarty tzw. list kredytowy, udzielona gwarancja lub poręczenie. W przypadku przelewów pieniężnych - osoba, na rzecz której zostaje dokonany przelew. Reguła zgoła wydawałaby się jasna, ale niezupełnie, ponieważ nie każdy tak naprawdę wie kim jest osoba fizyczna, a kim prawna. Na podstawie własnych doświadczeń wnioskuję, iż słowo beneficjent u większości społeczeństwa kojarzy się z osobą przystępującą do projektu. I tu potwierdza się pewna część reguły opisanej powyżej. Osoba decydująca się na udział w projekcie liczy na uzyskanie z tego tytułu zysku, korzyści np. udział w kursie lub szkoleniu, skutkiem czego jest znalezienie pracy, możliwość odbycia stażu i otrzymania wynagrodzenia stażowego itp. Zanim, jednak osoba zyska miano  beneficjenta jest klientem lub petentem biura bądź organizacji realizującej projekt. I znów można by się było zastanawiać czy to klient czy petent?

Klient, petent, beneficjent…?

Bez względu na to czy użyjemy zwrotu: klient sklepu, klient banku, petent w banku albo też beneficjent projektu itp. starajmy się traktować interesantów z należytym szacunkiem. Wszystkie formy są prawidłowe, należy jednak zdecydować, która z nich jest jak najbardziej trafna do sytuacji. Nie nadużywajmy pozycji klienta, a być może sytuacja w sklepach i urzędach w dalszym ciągu będzie zmieniać się na lepsze, a petent zmieni się z czasem w przyjacielskiego klienta.

Autor: Trzaska Agnieszka – Młodzieżowe Biuro pracy w Opolu
Źródło: własne spostrzeżenia, Internet – Wikipedia,  blog tematyczny


Web Content Display Web Content Display