Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konferencja Ełk – nowe formy wsparcia młodych i przedsiębiorców

21 października br. specjaliści Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ełku wzięli aktywny udział w konferencji pt. „Nowe formy wsparcia młodych i przedsiębiorców",. Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przez grupę partnerskich ełckich instytucji. Przedsięwzięcie zostało skierowane głównie do ludzi młodych oraz pracodawców, instytucji i organizacji działających na rzecz młodych, szkół średnich, zawodowych i uczelni wyższych.

Odbiorcami konferencji byli również przedsiębiorcy z powiatu ełckiego. Głównym celem konferencji było zwiększenie świadomości mieszkańców Warmii i Mazur na temat wyzwań i oczekiwań rynku pracy, przekazanie podstawowych informacji na temat, promowanie form wsparcia skierowanych do osób młodych, pracodawców, aktywności oraz zatrudnienia młodzieży oraz możliwości korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. O wszystkich atutach nowego rynku pracy jaki otwiera się po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówili prelegenci: Robert Wnorowski - Koordynator Referatu Rozwoju Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, dr. Karol Kowalewski - Dziekan Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku, Anna Dolistowska-Buza – doradca EURES Stanowiska Zamiejscowego w Ełku WUP w Olsztynie, Jolanta Mikołajczyk - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku oraz specjalistki Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ełku - Beata Różańska, doradca zawodowy i Beata Warsiewicz, pośrednik pracy. Podczas wystąpienia specjalistki MCK OHP w Ełku omówiły usługi rynku pracy świadczone przez OHP na rzecz młodzieży. Zachęcały również młodych ludzi do aktywności na rynku pracy, poprzez udział w warsztatach i szkoleniach, podejmowanie pracy i zdobywanie doświadczenia oraz inwestowanie we własne kwalifikacje. W konferencji wzięło udział ok 200 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Ełku, przedstawiciele samorządu i władz lokalnych oraz lokalni przedsiębiorcy.

Konferencję wspólnie zorganizowały instytucje: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku, Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku, Stanowisko Zamiejscowe w Ełku WUP w Olsztynie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, Powiatowy Urząd Pracy w Ełku oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie

Autor tekstu:  Beata Warsiewicz, pośrednik pracy,Beata Różańska, doradca zawodowy

Zdj. 1  Uczestnicy konferencji w Elk

 


Web Content Display Web Content Display