Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kursy zawodowe dla osadzonych

14 listopada br. w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie a Aresztem Śledczym w Olsztynie odbyło się spotkanie robocze specjalistów ds. rozwoju zawodowego OSZ OHP w Klebarku Wielkim i Olsztynie z Kierownikiem działu penitencjarnego panią Martą Klimas. Spotkanie dotyczyło realizacji kursów zawodowych skierowanych do osadzonych obydwu aresztów w Olsztynie.

Szkolenia zawodowe są planowane do realizacji w I kwartale przyszłego roku w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy". Tego rodzaju wsparciem zostaną objęci osadzeni w wieku 18 -25 lat, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych bądź uprawnienia te są na niskim poziomie albo też niedostosowane do rynku pracy.

Dzięki współpracy młodzi ludzie będą mogli zdobyć zawód elektryka, operatora wózka jezdniowego czy też pracownika budowlanego. W ramach zajęć zawodowych uczestnicy kursów otrzymają wsparcie specjalistów OHP między innymi doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Najważniejsze jest to, że osadzeni po ukończeniu szkolenia będą mogli wykorzystać swoje nowe uprawnienia w pracy na rzecz aresztu jak i również w firmach zewnętrznych w trakcie odbywania kary, a po opuszczeniu placówek penitencjarnych będą mieli lepszy start na rynku pracy.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie
Autorzy tekstu: Małgorzata Jasińska – Specjalista ds. rozwoju zawodowego 
Autor zdj. archiwum Aresztu Śledczego w Olsztynie           

Zdjęcia:

WAMA_1 Budynek Aresztu śledczego w Olsztynie


Web Content Display Web Content Display