Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kursy zawodowe w CEiPM OHP w Skierniewicach

W CEiPM OHP w Skierniewicach rozpoczęły się w lutym pierwsze zajęcia w ramach kursu zawodowego – „ Magazynier z obsługą programów magazynowych, wózków widłowych, wymianą butli gazowych oraz UDT”.

W kursie tym uczestniczy 10 beneficjentów. Jest to młodzież w wieku 18-25 lat, bezrobotna, nieucząca się, będąca uczestnikami ogólnopolskiego projektu „Równi na rynku pracy", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Kurs ten obejmie m.in. zagadnienia jak: charakterystyka gospodarki magazynowej, wypełnianie podstawowych dowodów księgowych, wystawianie dokumentów finansowych, metody magazynowania, bazy danych, budowa wózków jezdniowych, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.

Na koniec zajęć 23 marca odbędzie się egzamin teoretyczny i praktyczny. Po odbytych 120 godzinnym kursie zawodowym i zdaniu egzaminu młodzież uzyska zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Następnie uczestnicy odbędą 6-miesięczne praktyki zawodowe u pracodawców. Zwiększy to ich szanse na znalezienie zatrudnienia na krajowym i zagranicznych rynkach pracy.

Autor: Adam Stanecki koordynator projektu


Web Content Display Web Content Display