Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kursy zawodowe w ramach Gwarancji dla młodzieży w Gołdapi

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy-YEI" wdrażanego w ramach programu Gwarancje dla młodzieży, operacji wpieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, rozpoczęli realizację kursów zawodowych.

Projekt jest adresowany do młodzieży w wieku 18-24 lat, nieuczącej się i niepracującej. Głównym jego celem jest poprawa sytuacji osób młodych poprzez zwiększenie ich aktywności  zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu. Przy wyborze kwalifikacyjnych kursów zawodowych uwzględniono potrzeby, zainteresowania uczestników oraz ich predyspozycje zawodowe, określone przez doradców zawodowych podczas spotkań indywidualnych. Ostatecznie dziewiętnaście osób zakwalifikowano na kurs zawodowy operator koparko-ładowarki, siedem osób na kurs kasjer - sprzedawca, dwie osoby na kurs kucharz – kelner, dwie osoby na kurs magazynier z obsługą wózka widłowego. Przed uczestnikami projektu jeszcze wiele nauki, gdyż muszą oni być solidnie przygotowani do egzaminu teoretycznego i praktycznego, do których przystąpią na zakończenie kursu. Uzyskanie pozytywnych wyników pozwoli nabyć nowe uprawnienia i zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia. Po zakończeniu kursu i nabyciu nowych kwalifikacji beneficjenci będą doskonalić oraz utrwalać swoje umiejętności podczas odbywania stażu zawodowego, przewidzianego do realizacji w dalszym etapie projektu.

Autor: Barbara Różycka


Web Content Display Web Content Display