Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kwalifikacje czy kompetencje miękkie – co ważniejsze?

Czy wiesz, że duża część pracodawców podczas rekrutacji nowych pracowników zwraca uwagę na cechy, których nie można wywnioskować ze świadectw szkolnych lub dyplomów uczelnianych?

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu we współpracy z powiatowymi urzędami pracy zrealizował badanie ankietowe pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego. Badanie przeprowadzono od kwietnia do czerwca 2013 roku w ramach projektu „Rynek Pracy pod Lupą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” PO KL. Respondenci badania określali, jakich cech oczekują od ewentualnych kandydatów do pracy. Poza określeniem kwalifikacji formalnych pracodawcy wskazali, jakich cech indywidualnych oczekują. Wyniki są następujące (kolejność odpowiada ważności cechy wg pracodawcy):
- staranność w wykonywaniu pracy,
- umiejętność pracy zespołowej,
- obowiązkowość,
- samodzielność,
- dobra organizacja pracy własnej,
- szybkość uczenia się,
- komunikatywność,
- gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- odporność na stres,
- ambicja.

Powyższe cechy nie są treściami podlegającymi standardowemu kształceniu, przez co błędnie tworzy się wśród absolwentów pogląd, że formalne kwalifikacje, uprawnienia czy dyplomy powinny wystarczyć do zdobycia zatrudnienia.
 Rynek pracy rozwija się bardzo dynamicznie co sprawia, że na przestrzeni kilku lat sytuacja jednej branży zmienia się diametralnie, a zawody z nią związane z deficytowych stają się nadwyżkowymi. W takiej sytuacji jedną z podstawowych umiejętności decydujących o powodzeniu w szukaniu pracy jest elastyczność i kreatywność w podejściu do własnej kariery zawodowej. Taka sytuacja sprawia, że koniecznością jest fachowe wsparcie osób wchodzących na rynek pracy w zakresie skutecznego planowania kariery zawodowej. Mimo coraz szerszych działań z zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach spora część osób
w dalszym ciągu nie wie, czego może spodziewać się od doradcy zawodowego mylnie interpretując go jako kolejną osobę, od której można oczekiwać oferty pracy. Z drugiej strony wielu absolwentów zastanawia się nad przyczyną dyskomfortu związanego z posiadaniem kwalifikacji, których nie chcą wykorzystać w pracy. Najbliższe otoczenie wywiera presję, aby w oparciu o nie szukać zatrudnienia, natomiast absolwent odczuwa wielki opór z tym związany. Wynika to z faktu, że pierwsze decyzje edukacyjno-zawodowe są podejmowane błędnie, pod wpływem chwili, sugestii czy emocji.

Nawet jeśli takie odczucia towarzyszą absolwentowi, który sporo czasu i wysiłku włożył
w zdobycie uprawnień zawodowych, których nie chce wykorzystywać w pracy, to nic straconego. Doradca zawodowy pomoże w skorygowaniu planów związanych z karierą zawodową i przeprowadzi przez etapy niezbędne do podjęcia trafnych decyzji zawodowych, to znaczy przez:
1. Poznanie siebie, własnego potencjału, predyspozycji zawodowych, zainteresowań
i oczekiwań wobec pracy
2. Poznanie rynku pracy, tendencji rozwojowych, wymagań stanowiskowych
3. Znalezienie możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności czy uprawnień zawodowych, osadzonych w indywidualnych cechach osoby i oczekiwanych przez pracodawców.
Nigdy nie jest za późno na spotkanie z doradcą zawodowym, ponieważ wybór ścieżki zawodowej nie jest jednorazowym zdarzeniem, ale procesem trwającym przez całe życie.

Można również stwierdzić, że na takie spotkanie nigdy nie jest za wcześnie, bo nawet jeśli sytuacja zawodowa osoby jest obecnie bezpieczna i stabilna, to mając na uwadze dynamikę rozwoju społeczeństwa, gospodarki i innych czynników wpływających na rynek pracy można mieć pewność, że nadejdzie moment, w którym trzeba będzie znaleźć dla siebie nową rzeczywistość zawodową. Takie podejście pozwoli na łagodne przejście przez kryzys związany ze zmianą pracy.

 

Autor: Marcin Błażkow – doradca zawodowy MCIZ Bydgoszcz


Źródło: Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Raport
z badania zrealizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy w 2013 roku.

 


Web Content Display Web Content Display