Asset Publisher Asset Publisher

Back

Lębork realizatorem „Gwarancji dla młodzieży”

Gwarancje dla młodzieży to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do młodych ludzi, którzy nie ukończyli 25 roku życia, nie mają zatrudnienia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. Biorąc udział w projekcie beneficjenci zdobędą staże zawodowe, szkolenia i kursy w zawodach deficytowych.

„Równi na Rynku Pracy" i „Pomysł na Siebie – grupa A i B" to projekty realizowane przez 11-5 Hufiec Pracy w Lęborku. Grupa „Równi na Rynku Pracy" to 15 osób ze środowiska wiejskiego w tym 9 dziewcząt oraz 6 chłopców.

Uczestnicy korzystają z różnych form wsparcia. Rozpoczęli swoje zajęcia od indywidualnego poradnictwa zawodowego prowadzonego przez wyspecjalizowanego  doradcę zawodowego z CEiPM w Słupsku. Odbyły się grupowe treningi i warsztaty z psychologiem oraz kurs komputerowy o standardzie ECDL Start. Beneficjenci projektu odbyli zajęcia grupowe i indywidualne z prawnikiem poznając przepisy prawa pracy, prawa rodzinnego oraz opiekuńczego. Obecnie trwa kurs języka angielskiego oraz przedsiębiorczości. Najważniejsze jednak nadal przed uczestnikami - kursy zawodowe oraz 6 miesięczne staże zawodowe  w wybranych przez uczestników zawodach tj.  „Spawacz MAG" – dla chłopców i  „Kosmetyczka, wizaż i stylizacja paznokci" - dla dziewcząt, jak również  bardzo wyczekiwany kurs prawa jazdy kat B.

Młodzież biorąca udział w projekcie "Pomysł na siebie" korzysta z różnorodnych form wsparcia. Za sobą ma zajęcia z poradnictwa zawodowego indywidualne oraz grupowe, grupowe treningi i warsztaty z psychologiem, kursy komputerowe – podstawowe, jak również o standardzie ECDL Start. Zakończył się również  kurs języka angielskiego. W grupie A odbywają się warsztaty wyrównawcze z warsztatów szkolnych z języka polskiego i matematyki. W grupie B -  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: murarz-tynkarz – dla chłopców, florysta – dla dziewcząt. Kursy te zakończone będą egzaminem zewnętrznym. W najbliższym czasie odbędą się również warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Uczestnicy projektów „Pomysł na Siebie" i „Równi na Rynku Pracy" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mają świadomość, że dzięki udziałowi w projekcie otrzymali szansę na podniesienie swojego wykształcenia lub zmianę kwalifikacji zawodowych, jak również nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbyte staże zawodowe oraz uzupełnienia braków wiedzy na poziomie gimnazjum. Przyswojone wiadomości dadzą im lepszy start w życiu i możliwość zatrudnienia w wymarzonym zawodzie.

Autor: Kamilla Bednarz i Marta Bronk - wychowawcy 11-5 HP w Lęborku


Web Content Display Web Content Display