Asset Publisher Asset Publisher

Back

Mechanik – monter maszyn i urządzeń - zawód, który warto wybrać

Współczesnym problemem osób kończących edukację jest znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Jak zapobiec takiej sytuacji? W jakim zawodzie się kształcić, by zadbać o swoją przyszłość na rynku pracy?

Środowiskowy Hufiec Pracy w Kaliszu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez jednego z lokalnych pracodawców poszerzył gamę kierunków kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej o zawód: mechanik – monter maszyn i urządzeń.

Jest to kierunek bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Podstawowym zakresem czynności w tym zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. W ramach eksploatacji wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia ich stan techniczny na podstawie badań diagnostycznych.

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Nauka zawodu na etapie Zasadniczej Szkoły Zawodowej trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć dalszą naukę w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym. Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn lub w warsztatach naprawczych.

Środowiskowy Hufiec Pracy w Kaliszu prowadzi rekrutację osób zainteresowanych kształceniem w tej specjalności. Uczestnicy odbywać będą praktyczną naukę zawodu w działającej na kaliskim rynku firmie Nestle, która jest światowym liderem w przemyśle spożywczym. Firma chce umożliwić młodym ludziom nabycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania, a także zdobycie doświadczenia zawodowego. W procesie rekrutacji kandydat na ucznia odbywa rozmowę z przedstawicielem Działu Personalnego oraz Kierownikiem Wydziału Produkcyjnego.

Praktyki w Nestle to możliwość rozwoju u jednego z największych i zarazem cenionych pracodawców na rynku pracy, a przede wszystkim wielka szansa na zatrudnienie po zakończeniu nauki. Wszyscy zainteresowani podjęciem nauki na tym kierunku proszeni są o zgłaszanie się do siedziby Środowiskowego Hufca Pracy w Kaliszu przy ulicy Dobrzeckiej 18. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz brak przeciwwskazań lekarskich do podjęcia nauki na tym kierunku.

Autor: Ewa Rybczyńska – Jaksa
Źródło:  tekst własny oparty na informacjach otrzymanych od pracodawcy oraz opisie zawodu


Web Content Display Web Content Display