Asset Publisher Asset Publisher

Back

Międzykulturowy dialog ma przyszłość

W dobie globalizacji szczególnego znaczenia nabiera umiejętność szybkiego i sprawnego porozumiewania się międzyludzkiego oraz wzajemnego zrozumienia.

Nowoczesne technologie stwarzają ludziom wiele możliwości kontaktowania się ze sobą, pomimo dzielących ich setek kilometrów oraz odmiennych systemów kulturowych, w których dotąd wzrastali. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy Polska od dziesięciu już lat jest członkiem Unii Europejskiej. Jej struktury zapewniają mieszkańcom państw członkowskich swobodę przepływu ludzi i kapitału. Jednoczący się Stary Kontynent stwarza tym samym swoim obywatelom możliwość rozwoju zawodowego oraz spełnienia własnych marzeń i osobistych oczekiwań bez względu na istniejące granice państwowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego człowieka, wzrastającego w UE Ochotnicze Hufce Pracy od kilkunastu już lat kładą szczególny nacisk na edukację obywatelską i proeuropejską swoich podopiecznych. Głównym celem tych działań jest zaszczepienie w naszych uczestnikach przekonania o konieczności bycia aktywnym elementem mechanizmu, jakim jest zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza i społeczna Unii Europejskiej. Jedynie obywatele świadomi własnych umiejętności i potrafiący się odnaleźć na zmieniającym się rynku pracy są w stanie dostosować się do jego potrzeb i aktywnie reagować na stwarzane im możliwości.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie – Trzcińsku realizuje te zamierzenia między innymi poprzez organizację międzynarodowych wymian młodzieży. Dokonywane przedsięwzięcia z tej dziedziny mają na celu zwiększenie wśród naszej młodzieży poczucia samooceny oraz przełamanie istniejących od pokoleń stereotypów. Szereg projektów realizowanych w ramach otrzymywanych z Unii Europejskiej środków finansowych realizujemy we współpracy z naszymi partnerami zarówno zza Odry, jak i ze Wschodu. Jest to znakomita okazja na poznanie specyfiki kulturowej i społecznej, istniejącej na obszarze Polski, Niemiec i Białorusi. Naszymi długoletnimi partnerami są bowiem dwie organizacje młodzieżowe z Niemiec – tj. Netzchaoten Münchenberg i Steremat Strausberg oraz dwie instytucje z Białorusi – polska szkoła społeczna w Brześciu i Związek Artystów Związku Polaków na Białorusi. Wspólne projekty młodzieżowe realizujemy dzięki pozyskiwanym środkom finansowym z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, dawnego programu „Młodzież w działaniu" oraz będącego jego następcą „Erasmus+". 

We współpracy z tymi partnerami od szeregu lat CKiW OHP w Rowie – Trzcińsku uczestniczy w dwu lub trzystronnych wymianach młodzieży, odbywających się w Polsce i Niemczech. Tematyka kilkudniowych spotkań rówieśników z Polski, Niemiec czy Białorusi jest rozmaita. Przygotowane programy wymian nie pozwalają jej uczestnikom na znużenie i nudę. Realizowane wspólne przedsięwzięcia dotyczą tematyki rekreacyjno–sportowej, kulturoznawczej i artystycznej. Pozwalają młodym ludziom poznać walory kulturowe sąsiednich krajów, ich specyfikę, historię oraz zawierają elementy charakterystyczne dla całej młodzieży, takie jak niepohamowana chęć wzajemnego poznania się, przełamywania istniejących stereotypów i wzajemnych uprzedzeń. Oprócz wzbogacania wiedzy o swoich krajach i ich kulturach, kładziemy również nacisk na rozwój fizyczny uczestników tychże wymian. Sport jest bardzo ważnym elementem podejmowanych przez nas przedsięwzięć młodzieżowych.  Na trwałe w rzeczywistość Trzcińska – Zdroju wpisał się Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej, którego dziesiątą edycję obchodziliśmy w tym roku. 

Młodzież Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie – Trzcińsku, uczestnicząca w wymianach międzynarodowych poznaje rówieśników z innych krajów, zdobywa cenne doświadczenie i przełamuje własną nieśmiałość. Nabywa również podstawowych umiejętności językowych, zdobywa się na pokonanie własnych i środowiskowych częstokroć błędnych przekonań o obywatelach innych krajów. Spotkania międzynarodowe uświadamiają młodym Polakom, że młodzież w Europie, pomimo dzielących je różnic kulturowych, jest taka sama. Wspólne kontakty pozwalają na lepsze poznanie i zrozumienie siebie nawzajem.  Zdobyta wiedza i uzyskane umiejętności z pewnością będą pomocne w przyszłych kontaktach młodych ludzi w ich dorosłym życiu na niwie osobistej i zawodowej.

 

Autor: Sebastian Chruściński – p.o. Zastępca Dyrektora CKiW OHP


Web Content Display Web Content Display