Asset Publisher Asset Publisher

Back

Młody, ruszaj się!

Wszyscy to wiedzą, że ruch jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży. Obecnie młodzi ludzie poświęcają zbyt mało czasu na różne formy aktywności ruchowej.

Zmiany w organizmie pod wpływem systematycznej aktywności ruchowej są ogromne. Niektóre z nich widać gołym okiem: prosta, szczupła sylwetka, prawidłowy sposób poruszania się, lepsze samopoczucie, chęć do podejmowania wysiłku. Ruch fizyczny, sport to czynniki wspomagające rozwój u dzieci i młodzieży, cech o charakterze społeczno – wychowawczym. Aktywność uczy dokonywania wyboru, krytycznego spojrzenia na siebie oraz podporządkowania celów jednostki celom grupy. Młody uczy się odpowiedzialności za współćwiczącego, dyscypliny, właściwego przeżywania sukcesów i godzenia się z porażką. Kształci życzliwy stosunek do drugiego człowieka, silną wolę i wytrwałość w dążeniu do celu.

Sprawność ruchowa w życiu młodzieży wpływa również na kształtowanie się jego inteligencji, zdolności przewidywania i podejmowania decyzji.

Dbając o sprawność fizyczną, młodzież stwarza sobie warunki do pełniejszego i bardziej wszechstronnego rozwoju. Aktywny młody człowiek lepiej i efektywniej pracuje, szybciej regeneruje siły, jest wewnętrznie zdyscyplinowany, posiada umiejętność koncentracji i dobrej organizacji czasu. Lepsze zdrowie i samopoczucie pozwalają mu dłużej cieszyć się sprawnym intelektem i ciałem. W wyniku treningu uzyskuje się wyraźną poprawę podstawowych cech motorycznych, takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość.

Sport, wysiłek fizyczny powoduje wiele korzystnych zmian w:

- Układzie ruchu - mineralizacja kośćca, wzrastanie kości u młodzieży, korekcja wad postawy, wzmacnianie i stabilizowanie stawów, przyczepów, ścięgien i więzadeł, zwiększanie siły i sprężystości mięśni. Mocne mięśnie to podpora dla układu kostnego (zapobiegają zwyrodnieniom i bólom kręgosłupa).

- Układzie sercowo-naczyniowym – systematyczny trening zwiększa produkcję erytrocytów i hemoglobiny oraz pojemność tlenową krwi, poprawia elastyczność naczyń krwionośnych, zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi, powoduje wzrost HDL, wpływa na ekonomiczną pracę serca.

- Układzie oddechowym - zwiększa pojemność życiową płuc, głębokość oddechu, zużycie tlenu i pułapu tlenowego o około 25%

- Układzie nerwowym - usprawnia dopływ krwi do mózgu, rozwija pamięć ruchową, koordynację ruchową, zdolność pracy umysłowej, pamięć.

- Układzie wewnętrznym – poprawia funkcjonowanie narządów wewnętrznych, zapobiega otyłości, hipercholesterolemii, cukrzycy typu II, kamicy pęcherzyka żółciowego, skazie moczanowej, nowotworom. Wysiłek fizyczny wpływa również korzystnie na poprawę systemu obronnego, powodując wzrost odporności na zachorowania.

Najlepiej byłoby, gdyby wspólnie z dziećmi i młodzieżą aktywnie spędzali swój wolny czas także rodzice, do czego serdecznie zachęcamy.

Autor: Ireneusz Omelańczuk
Źródło: www.edulandia.pl


Web Content Display Web Content Display