Asset Publisher Asset Publisher

Back

Młodzi bez dobrego wykształcenia – skazani na bezrobocie?

„Człowiek nie jest prawdziwie człowiekiem, jeżeli nie jest wolnym. Nie jest wolnym, jeżeli nie pracuje.„ Raoul Follereaus

Dobre wykształcenie

Tytułowe pytanie zadaje sobie każdy młody człowiek rozpoczynający edukację w szkole średniej. Co znaczy mieć dziś „dobre" wykształcenie? Jakie jest najbardziej pożądane?

Etap wyboru szkoły jest bardzo ważny, często rzutuje na całe życie. , Na rynku jest wielu absolwentów wyższych uczelni, którzy nieustannie poszukują pracy zgodnej z ich wykształceniem, bądź wykonują pracę zupełnie niezgodną ze zdobytym przygotowaniem oraz  kwalifikacjami. Wśród nich są magistrzy posiadający - uznawane ogólnie za „dobre" - wykształcenie etnologiczne, archeologiczne, filozoficzne, geograficzne czy kulturoznawcze.  A jednak są bez pracy. Jak się zatem okazuje, dobre wykształcenie już nie wystarcza i na pewno same w sobie nie zapewnia trwałego i stabilnego zatrudnienia.  Jakie są tego powody? I  jakie umiejętności liczą się na rynku pracy?

 

Zawody deficytowe

Analizując obecny rynek pracy musimy mieć świadomość jego ciągłej modyfikacji. Brak świadomości zmian i brak wiedzy o prognozach dotyczących zapotrzebowania na określonych pracowników może doprowadzić do niedostosowania kompetencyjnego, przez co pracodawcy często mają problem w pozyskaniu pracowników o określonych umiejętnościach i uprawnieniach.

Na skutek zapaści szkolnictwa zawodowego na rynku brakuje wykwalifikowanych mechaników, hydraulików, instalatorów, ślusarzy i podobnych fachowców. Rosnące z roku na rok inwestycje mieszkaniowe i biurowe pociągają za sobą zwiększenie popytu na wykwalifikowanych budowlańców. Utrzymuje się również zapotrzebowanie na logistyków. Jednak to właśnie kompetencje miękkie są kluczowe oraz decydujące, gdyż związane są m.in. z komunikacją, umiejętnościami interpersonalnymi i społecznymi czy inteligencją emocjonalną. Są one o wiele trudniejsze do nauczenia, ponieważ wymagają pracy nad sobą –postrzeganiem siebie, otaczającej rzeczywistości oraz świadomości emocjonalnej.

Pracodawcy wychodzą z założenia, że osoby elastyczne, potrafiące dobrze współpracować z innymi, są w stanie o wiele szybciej przystosować się do wykonywania konkretnych zadań w przedsiębiorstwie. Bez tych umiejętności znalezienie oraz utrzymanie zatrudnienia jest bardzo trudne. Istotna jest również znajomość języków obcychoraz umiejętność zarządzania zespołem czy przeprowadzania prezentacji. Osoby posiadające takie kompetencje i umiejętności z łatwością mogą znaleźć bardzo dobrą i dobrze płatną pracę, nawet nie posiadając deficytowych kwalifikacji zawodowych.

 

Być świadomym na rynku pracy

Należy zwrócić uwagę, że rozmiary liczebne i stopa bezrobocia nadal w dużym stopniu zależą od poziomu wykształcenia. Bardzo duży odsetek osób bezrobotnych to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Najliczniejszą grupę osób pozostających bez pracy stanowią osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe. Nie jest to z pewnością wyrocznią dożywotniego bezrobocia.

Posiadane umiejętności miękkie, poparte znajomością języka obcego mogą ułatwić zawodowy start, rekompensując braki w wykształceniu. W celu uniknięcia statusu osoby bezrobotnej lepiej jednak mieć dyplom ukończenia studiów wyższych bądź wykształcenie zawodowe, dzięki któremu zdobędzie się konkretny zawód. Niezależnie od ukończonego kierunku, łatwiej bowiem będzie o dodatkowe kursy i szybsze przekwalifikowanie.

Osoby świadome obecnej sytuacji na rynku, potrafiące celowo kierować swoją specjalizacją zawodową, jak i posiadanymi kompetencjami znacznie łatwiej dostosują się do panujących realiów i będą mogły efektywnie kierować swoją karierą. Należy również pamiętać o tym, że bez względu na wykształcenie nasz status społeczny w dużej mierze zależy od nas samych. Aby zaistnieć na rynku pracy trzeba tylko mieć pomysł na siebie oraz motywację, aby wykorzystać swoje mocne strony.

 

Autor: Olga Zarzecka - pośrednik pracy

Źródło:  https://rynekpracy.pl, www.interkadra.pl, https://businessinsider.com.pl

 


Web Content Display Web Content Display