Asset Publisher Asset Publisher

Back

Młodzież szkoli umiejętnościaktywnego poszukiwania pracy

Uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, tegoroczni absolwenci w dniach 16 – 17 października 2014r. uczestniczyli w szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Celem zajęć prowadzonych przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie było zapoznanie młodych ludzi z sytuacją na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców, metodami poszukiwania zatrudnienia oraz zasadami formułowania dokumentów aplikacyjnych. Ważnym elementem szkolenia było również uświadomienie znaczenia kompetencji i umiejętności społecznych w procesie poszukiwania pracy i doskonalenia tych umiejętności przez całe życie.

Szkolenie prowadzone było metodą warsztatową, z zastosowaniem gier i symulacji, analizy przypadków i doświadczeń uczestników, dyskusji, pracy indywidualnej i grupowej.  Młodzi ludzie, dzięki zastosowaniu metod aktywnych, angażowali się w proces uczenia się samodzielnie szukając rozwiązań do postawionych zadań, odwołując się przy tym do nabytej wiedzy i umiejętności. 


Web Content Display Web Content Display