Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Najlepszy z najlepszych w rzemiośle 2014”

15 marca 2015 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyła się uroczysta Gala „Najlepsi z najlepszych w rzemiośle 2014" zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą, na którą zaproszono zakłady rzemieślnicze z terenu północnej Wielkopolski, szkoły zawodowe i Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie.

Całe przedsięwzięcie jest jednym z działań organizowanych w ramach realizowanego przez WIR projektu „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło". Projekt ma na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych rzemieślników i pracowników ich firm oraz wypracowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) dla rzemiosła. Przedsięwzięcie ma przede wszystkim promować prospołeczne postawy rzemieślników, którzy czynnie włączają się w życie swoich miejscowości tworzeniu nowych standardów relacji między pracodawcą i pracownikiem oraz w obszarze zagadnień konsumenckich i środowiskowych.
Przybyłych na uroczystość  powitał Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej pan Jerzy Bartnik, a prezentacji koncepcji projektu dokonał pan Tomasz Wika Dyrektor WIR. Dobre praktyki i przykłady społecznej odpowiedzialności rzemiosła omówiła pani dr Anna Świdurska.
Po prezentacji projektu wręczono nagrody laureatom konkursu „Społecznie odpowiedzialny rzemieślnik" oraz uroczyście uhonorowano najlepszych czeladników, ich mistrzów szkolących, a także mistrzów, którzy perfekcyjnie potwierdzili swoje kwalifikacje.

Świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski odbiera w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej corocznie ponad 4000 osób. Najlepsi – ci, którzy egzamin zdali na bardzo dobrze lub celująco – zostali nagrodzeni specjalnymi dyplomami.
Wśród nagrodzonych znalazł się tegoroczny absolwent Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Piotr Sławiński, zdobył tytuł najlepszego czeladnika  w zawodzie dekarz. Naukę w próchnowskiej jednostce rozpoczął w 2009 r. w II klasie gimnazjum.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie  otrzymała list gratulacyjny i podziękowania za wyszkolenie nowej kadry czeladników. Listy gratulacyjne otrzymały także firmy szkolące uczniów.


Web Content Display Web Content Display