Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nastroje na rynku pracy

Na polskim rynku pracy już od lat zachodzą znaczne zmiany. Badania specjalistów wskazują wzrost zapotrzebowania na pracowników z dziedzin informatycznych, chemicznych, medycznych itp. Spadek zaś przewidują oni w zawodach rzemieślniczych, które wymagają pracy manualnej i związanych z rolnictwem. Spowodowane jest to wzrostem społeczno-gospodarczym oraz nowymi technologiami. Zaskakująca jest prognoza specjalistów European Centre for the Development of Vacational Training, która szacuje wzrost zapotrzebowania na pracowników usług. Brak jednak jest specjalistów w dziedzinach szybko rozwijających się. Jak więc zachęcić młodzież do kreowania swojej ścieżki kariery w dobrym kierunku?

Jest wiele aspektów, jakimi kieruje się młodzież w wyborze swojego kierunku kształcenia. W dalszym ciągu większość osób wybiera kierunki według zainteresowań swoich i rówieśników z najbliższego otoczenia oraz lokalizacji szkoły czy uczelni. Warto planowanie przyszłości zawodowej zacząć już na poziomie szkoły gimnazjalnej. Jest to pewien etap, na którym młody człowiek musi zastanowić się, jaką drogą chce podążać. Ważnym jest, aby na tym etapie wesprzeć rodziców oraz pedagogów dodatkową pomocą, jaką jest doradztwo zawodowe. Wspomóc młodzież w określeniu swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz pomóc w doborze korzystnego rozwiązania, jakim jest odpowiednia szkoła ponadgimnazjalna.

Niestety nie każda szkoła i nie każdy uczeń mają dostęp do wyspecjalizowanej kadry doradczej. Zdarzyć się może, że wsparcie doradcy zawodowego okaże się niewystarczające. Co zrobić, kiedy wybór okaże się niezbyt trafny?

Tu na etapie posiadanego już wykształcenia ponadgimnazjalnego, niezależnie od rodzaju czy jest to technikum, liceum czy szkoła zawodowa - zawsze mamy wybór. Obecnie rynek oferuje nam szeroki wachlarz możliwości dokształcenia się oraz przekwalifikowania. Zwiększanie swoich kompetencji zawodowych jest obecnie koniecznością. Wybierając kierunek studiów, kursów czy szkoleń zawodowych należy zwrócić uwagę na brakujących specjalistów na rynku pracy. Nie da się nie zauważyć, że zwiększa się liczba pracowników z wyższym wykształceniem. Powoduje to wzrost konkurencyjności w procesie rekrutacji. Oczywistym jest, że nie każdy nadaje się na programistę, fizyka czy inżyniera. Ale warto wziąć pod uwagę rozwój nowych technologii i spróbować włączyć jedną z innowacyjnych metod w swój już wyuczony zawód. Na przykład w zawodzie kucharza warto zwrócić uwagę na kursy z zakresu kuchni molekularnej, która wykorzystuje zagadnienia chemiczne, fizykę i nowoczesną technologię. Nie jest wykluczone, że osoba z wykształceniem humanistycznym odnajdzie się w kierunku technicznym. Człowiek jest w pewien sposób mieszaniną różnych cech, które warto udoskonalać. Pomocne w tym są instytucje wykorzystujące środki z europejskich funduszy społecznych na rozwój zasobów ludzkich. W większości są one bezpłatne a oprócz kształcenia oferują również rozwój kompetencji miękkich. Propozycje takie zachęcają bogatą ofertą rozwoju i możliwością uzyskania dodatkowych środków finansowych (stypendiów) w trakcie udziału w szkoleniach lub wsparcia na uruchomienie własnego biznesu. Taką ofertę jednak należy dobrze wypromować wśród grupy, do której jest ona skierowana. I tu również ważna jest współpraca instytucji pomocy społecznej, rynku pracy oraz szkół lokalnych.

Warto też wspomnieć o wielozawodowości na rynku pracy. W dobie ciągłego rozwoju i zmian gospodarczych określenie długofalowych tendencji jest bardzo utrudnione. Dlatego ważne jest, aby zabezpieczyć się w pewien sposób na przyszłość. Inwestycja w siebie to najlepsza rzecz, którą możemy dla siebie zrobić, bowiem kiedyś może się nam zwrócić. Warto mieć w zanadrzu jakąś alternatywę na niespodziewaną przyszłość.

Lista przyszłościowych kierunków jest długa. Praktycznie każda dziedzina zmieniła specyfikę pracy ze względu na rozwój technologiczny. Współczesna młodzież ma w sobie duży potencjał, jednak nie potrafi go wykorzystać do osiągniecia sukcesu w życiu zawodowych. Obecnie praktycznie każdy człowiek aktywny zawodowo pracuje z technologiami, maszynami czy oprogramowaniem, więc można stwierdzić, że nauka ścisłych przedmiotów jest wręcz konieczna. Jednak jest to niewystarczający poziom edukacji, aby nie martwić się o swoją przyszłość zawodową.

Dążenie do sukcesu zawodowego jest procesem długofalowym i skomplikowanym. Sukcesem jest nie tylko wybranie odpowiedniego zawodu, ale rozwijanie umiejętności z nim związanych zgodnie z tym, co dyktują nam zmiany w gospodarce oraz wykorzystywanie potencjału, jaki mają w sobie ludzie młodzi, bo to oni są naszą przyszłością.

 

Autor: Walaszek Monika pośrednik pracy CEiPM OHP/MBP Przemyśl

Źródła:  

www.portalwiedzy.onet.pl

WSPiA w Rzeszowie, Raport Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, 2010, wydanie IX poszerzone i uaktualnione.


Web Content Display Web Content Display