Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nie ma sytuacji bez wyjścia! Historia Elwiry

Uczestnictwo młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy stanowi jeden z etapów edukacyjnych, wybierany najczęściej z powodu różnego rodzaju trudności w poprzednich szkołach – zazwyczaj dydaktycznych, ale również osobistych, czy wychowawczych.

Często okazuje się, że jest to decydujący moment, pozwalający młodym osobom raz jeszcze uwierzyć w siebie i dzięki temu dokonać z większą świadomością i swobodą wyboru ścieżki dalszego rozwoju.

Elwira Golak jest absolwentką 4-1 Hufca Pracy DK w Świebodzinie z 2012 roku. Jej przygoda z Ochotniczymi Hufcami Pracy zaczęła się podobnie, jak większości innych uczestników. Trudności dydaktyczne, konieczność powtarzania tej samej klasy, dalsze niepowodzenia szkolne, utrata wiary we własne możliwości, szukanie wyjścia z sytuacji zarówno przez rodziców, pedagogów, jak i samą zainteresowaną. W końcu decyzja o kontynuowaniu nauki, połączonej z przygotowaniem zawodowym zaczęła wydawać się jedynym racjonalnym rozwiązaniem narastającego problemu. W przypadku Elwiry wybór padł na Hufiec Pracy w Świebodzinie, pomimo że sama mieszkała na terenie innego powiatu. Nowe miejsce, zupełnie obce osoby, jak się później okazało – dzięki temu również nowe znajomości, często bardzo wartościowe i na długie lata.

Elwira od samego początku wykazywała się inicjatywą. Chętnie brała udział w konkursach i imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych przez świebodziński hufiec. Dość szybko ujawniła również swoją największą wówczas pasję, jaką było śpiewanie. Przygotowana przez wychowawczynię z powodzeniem brała udział m.in. w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP w Zielonej Górze – gdzie zajęła 1 miejsce w roku 2011, koncercie „Siła marzeń" organizowanym z okazji Winobrania w Zielonej Górze, a także została finalistką Konkursu „Superjedynki" w Świebodzinie. Cały czas występowała publicznie. Dzięki właściwemu podejściu i zaangażowaniu po problemach w nauce nie było nawet śladu, odpowiednio zmotywowana i chcąca dalej się rozwijać postanowiła kontynuować naukę w Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie. Wybrała zawód technika obsługi turystycznej, dzięki któremu w przyszłości będzie mogła zajmować się organizowaniem imprez i usług turystycznych, obsługą klientów korzystających z usług turystycznych i rozliczaniem działalności turystycznej.

Od momentu ukończenia uczestnictwa w hufcu, aktywnie włącza się w działanie Klubu Absolwenta, odwiedza pracowników placówki, opowiada o swoich planach na przyszłość, dzieli się sukcesami i zwraca o radę w trudnych chwilach. Znajduje również czas na śpiewanie, występując w szkolnej grupie wokalnej. W tym roku szkolnym przedstawi swoją pracę dyplomową i przystąpi do pisania egzaminu maturalnego. Praktyki w firmach zajmujących się szeroko pojętą działalnością turystyczną, z pewnością pomogą jej zafunkcjonować na lokalnym rynku pracy. Elwira nie wyklucza też kontynuowania nauki na studiach. Z całą odpowiedzialnością mówi jednak o tym, że gdyby nie decyzja o przyjściu w II klasie gimnazjum do Ochotniczych Hufców Pracy, jej kariera szkolna i życie wyglądałyby zupełnie inaczej. Trudno byłoby o towarzyszący jej od dłuższego czasu optymizm oraz patrzenie na świat w jasnych kolorach.

Autor: Małgorzata Kaliszak (wychowawca 4-1 HP)
Zdjęcie: Elwira Golak


Web Content Display Web Content Display