Asset Publisher Asset Publisher

Back

Niepełnosprawni na rynku pracy

Niepełnosprawność nie musi oznaczać braku życia zawodowego. W Polsce według Głównego Urzędu Statystycznego mieszka ponad 2 miliony osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 464 tysiące to osoby aktywne zawodowo. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi 50%.

Osoby niepełnosprawne są coraz bardziej świadome swoich praw i możliwości własnego rozwoju. Drugą bardzo ważną przyczyną, która powoduje wzrost zatrudnienia niepełnoprawnych jest zmiana świadomości pracodawców. Oprócz lojalnego pracownika, któremu zależy na pacy, pracodawcy mogą liczyć na szereg ulg finansowych np.:

 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika,
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy,
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika,
 • zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
 • zwolnienie z wpłat na PFRON,
 • refundacja części wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne.

Dla osób niepełnoprawnych praca jest najlepszym sposobem aktywnej rehabilitacji. Dzięki zatrudnieniu niepełnosprawni zaczynają aktywniej funkcjonować, odblokowują się, otwierają się na innych ludzi i stają się bardziej pewni siebie. Działa to w dwie strony -  również współpracownicy i sami pracodawcy szybko porzucają ewentualne stereotypy dotyczące niepełnosprawnych w pracy.

Przywileje osób niepełnoprawnych

Prawa i obowiązki pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, czyli również uprawnienia pracowników niepełnosprawnych, reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oczywiście, tak jak innych pracowników, również pracowników niepełnosprawnych i ich pracodawców obowiązują przepisy prawa pracy, z Kodeksem Pracy na czele. Oto najważniejsze:

 • Czas pracy osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 • Osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudnione w porach nocnych i godzinach nadliczbowych.
 • Pracownikom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub po prostu wypoczynek w wymiarze 15 minut, które wliczane są do czasu pracy.
 • Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym albo znacznym mają prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, do zwolnienia od pracy w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym oraz w celu wykonania badań specjalistycznych, poddania się zabiegom leczniczym i usprawniającym, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy. Za to zwolnienie pracownikom przysługuje wynagrodzenie; jest ono możliwe tylko wtedy, gdy nie ma możliwości wykonania wymienionych wcześniej czynności po godzinach pracy.

Wyliczonych powyżej ograniczeń czasu pracy wszystkich osób niepełnosprawnych nie stosuje się: do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz prowadzący badania profilaktyczne pracowników lub, w razie braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na otwartym rynku pracy i w zakładach pracy chronionej, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawni mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej branży. Jednak każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Ważne jest, aby każdy niepełnosprawny uświadomił sobie możliwość podjęcia pracy, która może mu dać nie tylko źródło dochodu, ale również satysfakcję.

Autor: Monika Majewska – Krzyżanowska, pośrednik pracy PPP Żnin

Źródło: http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych
http://praca.gratka.pl/poradnik/art/niepelnosprawne-osoby-na-rynku-pracy,2316416,art,t,id,tm.html


Web Content Display Web Content Display