Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nowe formy wsparcia dla młodych i przedsiębiorców w Nidzickim MCK OHP

W dniu 17 października br. w siedzibie jednostki MCK OHP w Nidzicy zostały zorganizowane Dni Otwarte w OHP pod hasłem „Nowe formy wsparcia dla młodych i przedsiębiorców".

Przedsięwzięcie skierowane było do młodzieży uczącej się, poszukującej pracy oraz lokalnych przedsiębiorców. Celem spotkania, zorganizowanego w ramach tej akcji było upowszechnienie informacji na temat nowych form wsparcia  dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy jak i przedsiębiorców, promocja aktywności i zatrudniania młodych ludzi, a także gdzie bezrobotni mogą zwrócić się po indywidualne konsultacje umożliwiające im skorzystanie z instrumentów rynku pracy.

Doradca zawodowy zapoznał uczestników z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, według której przewidziane są nowe formy wsparcia dla poszukujących pracy oraz pracodawców, m.in. przedstawił możliwość skorzystania przez młodzież z bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie realizowanych przez Urzędy Pracy. Kolejną zmianą w ustawie jest także uruchomienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach, którego przedsiębiorcy będą wspierani w rozwoju zawodowym oraz podnoszeniu kwalifikacji pracowników.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje pośrednika pracy i doradcy zawodowego z młodzieżą oraz pracodawcami, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu. Podczas konsultacji uczestnicy mogli uzyskać dodatkowe informacje lub wyjaśnić wątpliwości na temat wszelkich możliwych form wsparcia oraz skorzystać z porady zawodowej, konsultacji z zakresu pośrednictwa pracy, planowania kariery zawodowej a także zakładania własnej działalności gospodarczej.

Dzień otwarty został zorganizowany w ramach trwających w województwie warmińsko-mazurskim Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach zainicjowanych przez członków Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

Autor: Mariola Koziarz - doradca zawodowy
Anna Skłodowska – pośrednik pracy

Autor zdjęcia: Anna Skłodowska
Opis zdjęć: Fot 1,"Uczestnicy dni otwartych"

 


Web Content Display Web Content Display