Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Nowe Perspektywy 2” w Żarach

Od spotkania z psychologiem rozpoczęła się 4 listopada w Hufcu Pracy w Żarach realizacja projektu współfinansowanego z funduszy europejskich „Nowe perspektywy 2”.

Zajęcia miały na celu integrację młodzieży, wprowadzenie jasnych zasad komunikacji, sposobów prowadzenia negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

W projekcie bierze udział dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku 18-25 lat, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy i integracji społecznej. Jego celem jest przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia lub założenia własnej działalności gospodarczej wykorzystując umiejętności i doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu. Podczas jego trwania odbędą się zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, kursy przedsiębiorczości, komputerowy ECDL oraz prawa jazdy kategorii B, a także szkolenia zawodowe. Beneficjenci wezmą również udział w praktykach zawodowych, podczas których będą doskonalić umiejętności zdobyte w czasie trwania projektu.

Źródło:www.ohp.pl


Web Content Display Web Content Display