Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nowoczesne metody szukania pracy

W dzisiejszych czasach ograniczanie się do wysyłania CV do pracodawców albo przejścia się do urzędu pracy już nie wystarcza. W erze globalizacji, rozwoju nowych technologii oraz łatwiejszego przemieszczania się ludzi poza miejsce zamieszkania tradycyjne metody szukania pracy stają się coraz mniej skuteczne. Ludzie już nie wykonują jednej pracy przez całe swoje życie. Zmieniający się rynek pracy oraz rozwój nowych technologii zmuszają do ciągłego doszkalania się, przekwalifikowania lub zmiany wykonywanej pracy.

Młodzież kończąca szkołę często nie posiada żadnego doświadczenia. Nie ma pojęcia jak zacząć szukać wymarzonej pracy i odnaleźć się na wciąż zmieniającym się rynku pracy. Dlatego ważne jest poznanie nowoczesnych metod poszukiwania pracy.

Jedną z najskuteczniejszych jest networking. Bez względu na to, czy wybiera się zawód zaraz po ukończeniu nauki, zmienia się go w późniejszym czasie, networking -  czyli metoda tworzenia sieci kontaktów - może pomóc w odkrywaniu nowych możliwości. Kontakty networkingowe często okazują się jednym z najskuteczniejszych sposobów uzyskiwania informacji.

Inne metody poszukiwania pracy to stworzenie własnej wizytówki poszukującego pracy, na której umieszczone są podstawowe dane osoby szukającej pracy oraz informacja o poszukiwanej pracy. Przy omawianiu tematu poszukiwania pracy warto wspomnieć o mediach społecznościowych, takich jak: youtube, twitter, goldenline, pinterest, foursquare czy linkedin. Osoby bezrobotne mogą zamieszczać tam własne cv oraz opisać swoje doświadczenie związane z pracą, co daje większe szanse na znalezienie pracy. Współcześnie pracodawcy często wyszukują przyszłych pracowników właśnie poprzez takie portale, dzięki którym uzyskują wiele cennych dla nich informacji. Bardzo popularne staje się tworzenie własnego VideoCV, czyli autoprezentacja własnej osoby, które w krajach zachodnich jest już normą.

Również uczestnictwo w targach i giełdach pracy oraz bezpośredni kontakt z pracodawcą sprzyjają zwiększeniu szans na zatrudnienie. Jest to tzw. ukryty rynek pracy, na którym znajduje się 60 – 85% ofert pracy, które nigdy nie trafią do ogłoszeń zamieszczanych w gazetach czy urzędach pracy.

Kolejną metodą jest zamieszczanie własnych ogłoszeń w mediach np. gazetach, stronach internetowych z ofertami pracy, udanie się do Punktów Pośrednictwa Pracy czy Młodzieżowych Centrów Kariery oferujących wsparcie zawodowo – edukacyjne oraz liczne kursy bezpłatne połączone niekiedy ze stażem zawodowym. 

Również można sięgnąć po bardziej niekonwencjonalne metody poszukiwania pracy, które nierzadko dają pozytywne rezultaty. Wiele osób stosuje takie metody jak rozwieszanie  bilbordów, na których umieszczają swoje ogłoszenia wraz z kontaktem do siebie. Zamieszczanie na odwrocie swojego cv kodu kreskowego, który po zeskanowaniu iPhon`em ściąga z sieci wcześniej nagrane VideoCV.

Warto zwrócić uwagę na rolę Młodzieżowych Centr Kariery (MCK) działających w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy, które poprzez swoją działalność pomagają w poszukiwaniu pracy i wspierają poprzez zajęcia z doradztwa zawodowego. Warto wspomnieć o nowoczesnych formach i technikach wsparcia doradztwa zawodowego. Jedną z form jest prowadzenie wzbogaconych o współpracę z innymi instytucjami warsztatów dla osób zainteresowanych i uczestników projektów realizowanych przez OHP.

Pierwsze z tak szerokich warsztatów miały miejsce w Młodzieżowym Centrum Kariery w Namysłowie. Umożliwiły one uczestnikom warsztatów spotkanie z wieloma instytucjami tj.: Lokalnym Punktem Informacji o Funduszach Europejskich z Brzegu, Europe Direct z Opola, Spółdzielnią Socjalną Usługowo – Handlowo – Produkcyjną w Byczynie oraz z Kluczborskim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Urzędem Skarbowym w Namysłowie.

Warsztaty były prowadzone przez 4 dni dla każdej grupy. Pierwszego dnia zajęć wystąpili przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich z Brzegu, którzy przekazali informacje o Funduszach Europejskich oraz sposobach szukania źródeł finansowania. Uczestnikom spotkania przekazano informacje na temat możliwości skorzystania z dotacji unijnych, a także omówiono m.in. zasady finansowania pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Drugiego dnia zajęć warsztatowych odbyło się spotkanie z Europe Direct. Przedstawiciele tej instytucji przekazali informacje o projektach z Unii Europejskiej, a także stażach w Parlamencie Europejskim oraz Komisji Europejskiej. Przedstawiono rodzaje oferowanych miejsc stażowych oraz informacje: kto może na nie aplikować, gdzie wypełnić formularz zgłoszeniowy i jak on wygląda, terminy staży oraz składania podań. Informowano również o nowym narzędziu tj. Europejskim Paszporcie Umiejętności, który jest udostępniony na portalu EURES.

Instytucje, które wzięły udział w warsztatach to: Spółdzielnia Socjalna Usługowo – Handlowo – Produkcyjna w Byczynie, Inkubator Przedsiębiorczości z Kluczborka oraz Urząd Skarbowy w Namysłowie. Uczestnicy podczas tej części warsztatów mogli dowiedzieć się jak założyć spółdzielnię lub przyłączyć się do już istniejącej, jakie są aspekty utrudniające funkcjonowanie spółdzielni, a jakie są argumenty sprzyjające jej funkcjonowaniu.  Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość bliższego zapoznania się z tematem spółdzielni. Temat ten cieszył się dużym zainteresowaniem, co za skutkowało chęcią założenia przez niektóre osoby własnego biznesu pod postacią m.in. Klubików Dziecięcych.

Ostatnim punktem warsztatów było przedstawienie oferty Inkubatora Przedsiębiorczości, a mianowicie przekazanie takich informacji jak: gdzie znaleźć wsparcie, jak założyć działalność gospodarczą i ją prowadzić oraz skąd można pozyskać fundusze na założenie firmy tj. dotacje, Aniołowie Biznesu czy fundusze Verture Capital. Uczestnicy dowiedzieli się również, co powinni zrobić i w jakiej kolejności postępować, jeśli mają pomysł na własny biznes i chcieliby go zrealizować. Podsumowaniem było spotkanie z przedstawicielami urzędu skarbowego, podczas którego przekazano informację m.in. na temat różnych form opodatkowania.

Obecna sytuacja na rynku powoduje, że nie wystarczy już tylko mieć dobre wykształcenie i wysłać swoje CV w formie papierowej, żeby dostać pracę w wyuczonym zawodzie. Należy inwestować w podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju formach poszukiwania pracy, brać udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, które wspiera i pozwala wypracować własną ścieżkę kariery.

Sytuacja na rynku zmusza nas do posługiwania się coraz bardziej innowacyjnymi metodami, które oferuje nam nowoczesna technologia. W dzisiejszych czasach najważniejsze jest to żeby się wyróżniać. Pamiętajmy szukanie pracy to też praca i to na pełny etat.

Autor: Piotr Józefowicz


Web Content Display Web Content Display