Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nowy zawód - operator drona

Drony, czyli bezzałogowe samoloty, wkraczają coraz śmielej w pozawojskową rzeczywistość. Sięga po nie policja i straż pożarna, ale nie tylko...

Wkrótce mogą zmienić oblicze rolnictwa oraz pracę mediów, zwłaszcza, że koszty produkcji i zakupu urządzeń z roku na rok maleją. Im większa popularność dronów, tym bardziej rosnąć będzie zapotrzebowanie na pilotów, szczególnie tych z doświadczeniem w lotach.Postępującej ekspansji dronów na światowym i polskim niebie nic nie jest już w stanie powstrzymać. Podobnie jak większość nowoczesnych technologii, początkowo opracowane zostały z przeznaczeniem do celów wojskowych, gdzie wykorzystywane z sukcesem, powoli zaczęły przenikać do zastosowań cywilnych. Gama możliwości zastosowania tych urządzeń w wielu obszarach gospodarki jest imponująca. Obecnie w Polsce na rynku typowo cywilnym najczęściej wykonywaną usługą, oferowaną przez firmy używające platform bezzałogowych jest fotografowanie lub filmowanie z powietrza. W ubiegłym roku wiodąca globalna księgarnia internetowa ogłosiła, że już w 2015 roku zamierza realizować część dostaw przesyłek na rynku amerykańskim właśnie przy pomocy dronów, co ma znacznie skrócić czas trwania dostawy jednocześnie zmniejszając jej koszty. Z biegiem czasu zapowiedź ta okazała się niemożliwa do spełnienia, a na pierwsze paczki dostarczone przez bezzałogowe urządzenia klienci amerykańskiej sieci będą musieli poczekać jeszcze trzy lata. Przyczyna tego stanu rzeczy nie leży jednak w ograniczeniach technologicznych, a formalno-prawnych. Pozwala to uzmysłowić sobie jak częstym widokiem na naszym niebie za kilka lat mogą stać się drony.

Choć drony są z założenia urządzeniami bezzałogowymi, nie wzbiją się w powietrze bez obsługi naziemnej i operatorów, na których zapotrzebowanie ze strony rynku pracy będzie rosło wprost proporcjonalnie do ich popularności. Szczególny boom branża przeżyje zapewne w momencie pełnego dostosowania i uaktualnienia przepisów prawa regulującego ruch lotniczy do ich szerokiego użycia. Obecnie, aby legalnie wykonywać loty komercyjne i świadczyć usługi za pomocą bezzałogowców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z czerwca 2013 roku operator drona powinien legitymować się posiadaniem specjalnego świadectwa kwalifikacji (UAVO - ang. Unmanned Aerial Vehicle Operator, czyli "operator bezzałogowego statku powietrznego"). Chodzi np. o użycie takich maszyn do monitoringu sieci energetycznych, rurociągów i lasów, czy do poszukiwania zaginionych. Z kolei loty sportowe i rekreacyjne nie wymagają posiadania żadnych potwierdzonych kwalifikacji i każdy ma pełną swobodę ich wykonywania. Ze względu na perspektywy dynamicznego rozwoju branży warto zastanowić się nad możliwościami zdobycia kwalifikacji zezwalających na zawodową obsługę dronów.

Gdzie zdobyć uprawnienia UAVO?

Dwa lata temu w Gliwicach powstał pierwszy w Polsce certyfikowany ośrodek kształcenia pilotów bezzałogowych statków powietrznych. Ośrodek powstał z myślą o szkoleniu żołnierzy, ale mogą z niego korzystać także przedstawiciele wszelkiego rodzaju służb ratunkowych i obrony cywilnej oraz osoby prywatne. Po szkoleniu w Gliwicach będą mogli zdobyć świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku operatora, a także uzyskać uprawnienia instruktora. Aby zapisać się na kurs kandydat musi mieć co najmniej 18 lat i posiadać stosowne orzeczenie lekarskie. Szkolenie obejmuje część teoretyczną, podczas której słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu prawa lotniczego, zasad wykonywania lotów i wiedzy o dronach. Później adepci pilotażu uczą się sterować dronami będącymi w zasięgu wzroku. Kolejnym szczeblem jest zdobycie umiejętności sterowania maszynami poza zasięgiem wzroku. Następnie kandydat zdaje egzamin państwowy. Jeśli go zda, otrzymuje kwalifikacje operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO.

Od około 4-5 lat na terenie Polski ma miejsce szczególnie dynamiczny rozwój tego rodzaju statków powietrznych. Wynika to z coraz większego dostępu do zaawansowanej elektroniki wykorzystywanej w tego rodzaju konstrukcjach. Często, są to statki powietrzne budowane zupełnie amatorsko, a mimo to posiadają systemy stabilizacji, nawigacji satelitarnej czy autopilota potrafiącego reagować nawet w sytuacjach awaryjnych. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na  operatorów drona, można zaliczyć go do zawodów przyszłości. Natomiast osoby posiadające odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności i kwalifikacje zawodowe do wykonywania takiego zawodu będą mogły w przyszłości podejmować bardzo ciekawą pracę.

Autor: Jolanta Drobiszewska – doradca zawodowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu

Źródło:

www.stosunki.pl, miesięcznik „ Stosunki Międzynarodowe", Agnieszka Sakowska,  luty 2014

„Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce" - raport o aktualnym stanie prawnym odnoszącym się do bezzałogowych statków powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego Zespół do spraw bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa, lipiec 2013

www. dziennik zachodni.pl,  „Dziennik Zachodni"- Drony w Gliwicach: Rusza specjalna szkoła dla pilotów dronów, luty 2014


Web Content Display Web Content Display