Asset Publisher Asset Publisher

Back

Obchody 20-lecia CKiW OHP w Pleszewie

14 maja 2014 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, z udziałem Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora, odbyły się uroczyste obchody 20. rocznicy utworzenia pleszewskiej placówki. Program uroczystości obejmował część religijną, patriotyczno-wojskową oraz jubileuszową.

W obchodach uczestniczyło kilkaset osób, oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu. W uroczystości brał udział poczet sztandarowy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, poczet sztandarowy Wojska Polskiego oraz liczne poczty sztandarowe instytucji cywilnych.

   
   
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej biskupa Edwarda Janiaka. W homilii Biskup Kaliski podkreślił wagę dziesięciu przykazań w życiu człowieka. Stwierdził, że każdy powinien w swoim życiu kierować się tymi Bożymi „drogowskazami”. Należy podkreślić fakt, że uczestnicy i pracownicy CKiW OHP w Pleszewie czynnie zaangażowali się w przygotowanie i przeżywanie Mszy Św. Młodzież w jej trakcie odczytała teksty liturgiczne, a pracownicy pleszewskiego Centrum przynieśli dary składające się z owoców, warzyw, pieczywa i kwiatów, które następnie złożone zostały na ołtarzu. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pod miejscowy budynek Domu Pomocy Społecznej, gdzie instytucje, szkoły i osoby prywatne złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą ku czci św. Jana Pawła II – Papieża Polaka, Honorowego Obywatela miasta Pleszewa.

Część patriotyczno-wojskowa rozpoczęła się przy pomniku „Chwała artylerzystom” znajdującego się przed Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.  Po złożeniu kwiatów wszyscy przeszli na teren pleszewskiego Centrum, gdzie przed budynkiem administracyjnym nastąpiła realizacja kolejnego punktu uroczystości – ceremonia odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej historię Wojska Polskiego w Pleszewie. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: w imieniu Ochotniczych Hufców Pracy Komendant Główny OHP Marian Najdychor; w imieniu władz Powiatu Pleszewskiego Starosta Pleszewski Michał Karalus; w imieniu władz Miasta Pleszewa Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Marian Adamek; w imieniu oficerów, żołnierzy i pracowników cywilnych byłej jednostki wojskowej płk rezerwy Florian Siekierski oraz płk rezerwy Ryszard Wiliński. Po odsłonięciu tablicy ksiądz dziekan Krzysztof Grobelny dokonał jej poświęcenia. Podczas części patriotyczno-wojskowej pod tablicą pamiątkową Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Krystian Piasecki złożył kwiaty, a uczestnicy pleszewskiego Centrum ustawili zapalone znicze.

   
   

  
Część jubileuszowa Centrum odbyła się na placu apelowym. Rozpoczęła się ona od pokazu musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Następnie zgromadzonych na placu gości powitał Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Krystian Piasecki. Po powitaniu dyrektora Piaseckiego nastąpiła prezentacja filmu o CKiW OHP w Pleszewie. W czasie uroczystości uhonorowanym zostało kilkadziesiąt osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju działalności pleszewskiego Centrum. W uznaniu za dotychczasową współpracę odebrali grawerowane podziękowania, odznaczenia i odznaki.

Komendant Główny OHP wyróżnił zasłużonych dla rozwoju pleszewskiego Centrum Honorowymi Odznakami OHP oraz uhonorował Medalami 55-lecia OHP dziękując im za długoletnią, owocną pracę, jak również wyrażając uznanie za wsparcie dla działalności i realizacji zadań stawianych przed instytucją.
Część oficjalną kończył krótki występ artystyczny młodzieży z Centrum, który owacyjnie został przyjęty przez zgromadzonych.

   
   
   
   

Autor: Grzegorz Kowalski
Źródło własne


Web Content Display Web Content Display