Asset Publisher Asset Publisher

Back

OHP ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA

Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP w Olsztynie, Klebarku Wielkim, Dobrym Mieście oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie zapraszają młodzież w wieku 18-24 lata, która nie ma zatrudnienia, nie uczestniczy w kształceniu ani w szkoleniach, jest zainteresowana zmianą lub podwyższaniem posiadanych kwalifikacji do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleń zawodowych. W półroczu br. OSZ i MCK OHP będą realizatorem szkoleń: „Elektryk z uprawnieniami SEPE1 do 1kV”, „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG- 141 i MAG-135”. Program szkoleń został uzupełniony o zajęcia z zakresu rynku pracy prowadzone przez specjalistów Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie.

Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP w Olsztynie, Klebarku Wielkim, Dobrym Mieście oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie zapraszają młodzież w wieku 18-24 lata, która nie ma zatrudnienia, nie uczestniczy w kształceniu ani w szkoleniach, jest zainteresowana zmianą lub podwyższaniem posiadanych kwalifikacji do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleń zawodowych. W półroczu br. OSZ i MCK OHP będą realizatorem szkoleń: „Elektryk z uprawnieniami SEPE1 do 1kV", „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG- 141 i MAG-135". Program szkoleń został uzupełniony o zajęcia z zakresu rynku pracy prowadzone przez specjalistów Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie. Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi przygotują uczestników szkoleń do aktywnego poruszania się po rynku pracy, rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, nauczą jak sporządzać profesjonalne dokumenty aplikacyjne. Udział w kursach jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniamy naszym uczestnikom dofinansowanie do dojazdów na zajęcia, wyżywienie, badania lekarskie i ubezpieczanie NNW. Osoby spełniające ww. kryteria udziału zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy, zapraszamy do siedziby Ośrodków Szkolenia Zawodowego OHP w Dobrym Mieście, Klebarku Wielkim i MCK OHP w Ostródzie. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie ul. Narutowicza 4. OSZ OHP oraz MCK OHP w Ostródzie zapraszają również młodych ludzi na szkolenia z zakresu: pomocy przedmedycznej, poruszania się po rynku pracy, przedsiębiorczości itp. W szkoleniach mogą wziąć udział wszystkie osoby, które chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Do współpracy zapraszamy również pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników. Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP są forma organizacyjna rynku pracy Ochotniczych Hufców Pracy, która powstała w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy". Wraz z Młodzieżowymi Centrami Kariery oraz Punktami Pośrednictwa Pracy tworzą sieć jednostek OHP, które umożliwiają młodzieży dostępu do profesjonalnej informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, szkoleń, a także pośrednictwa pracy.
Art. Marek Obrębski- Dyrektor CEiPM OHP w Olsztynie


Web Content Display Web Content Display