Asset Publisher Asset Publisher

Back

Określenie potrzeb i wartości w wyznaczaniu celów

27 listopada uczestnicy unijnego projektu „Pomysł na siebie", realizowanego przez 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej w grupie wychowawczej w Zakopanem, podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym nabywali wiedzę na temat potrzeb i wartości w życiu każdego człowieka.

Młodzi ludzie mieli za zadanie określić potrzeby i wartości, jakie są dla nich ważne w obecnym czasie. Czego oczekują, pragną i do czego dążą. Uczestnicy otrzymali talię 30 kart, z których każda reprezentowała określoną wartość. Zadanie polegało na rozłożeniu ich zgodnie z własnymi przekonaniami w trzech kolumnach: wysoko cenię, czasami cenię, nisko cenię, a następnie ułożenie w kolejności stosownej do tego, jakie znaczenie mają dla nich wartości przedstawione na poszczególnych kartach tzn. od najważniejszej do najmniej ważnej. Większość uczestników uznała, iż ma niezaspokojone potrzeby podstawowe – fizjologiczne i potrzeby związane z bezpieczeństwem. Doradca zawodowy podkreślił, iż niezaspokojone potrzeby stanowią motywy ludzkiego działania. Człowiek musi zaspokoić najpierw potrzeby niższego rzędu, a dopiero potem może przystąpić do zaspokajania wyższych. Młodzi ludzie uświadomili sobie, iż wiele z potrzeb zaspokajanych jest przez pracę. Jej brak bywa często odbierany jako zagrożenie bezpieczeństwa, kontaktów społecznych, samorealizacji i rozwoju. Stwierdzili, że wartości zmieniają się z wiekiem, doświadczeniem i sytuacją życiową. Określenie znaczenia poszczególnych potrzeb pomogło w wyznaczaniu celów zawodowych i osobistych za pomocą metody smart. Bardzo pomocny był również film, który obejrzeli „Dopiąć swego – czyli jak wyznaczać i realizować cele".

Tekst i zdjęcie – Agnieszka Firek


Web Content Display Web Content Display