Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tarnobrzegu - trafiony w dziesiątkę!

Ponad trzydzieści osób zgłosiło się na organizowane w OSZ w Tarnobrzegu szkolenia. Przyszli zarejestrowani w PUP, którzy aktywnie szukają pracy, jak również ci skierowani przez kuratorów sądowych. Przyszli bo potrzebują pomocy.

Dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „OHP jako realizator usług rynku pracy” możliwe jest organizowanie bezpłatnych szkoleń zawodowych dla młodzieży najbardziej potrzebującej, bezrobotnej, która chce pracować, ale niestety nie posiada wystarczających kwalifikacji. Projektem objęta jest również młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.

Coraz więcej młodzieży podlega zjawisku wykluczenia społecznego, co oznacza często brak zdolności do pełnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Są to osoby, które „nie podejmują zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub „wypadają” z niej. Przyczyn tego stanu rzeczy jest bardzo wiele. Do najważniejszych czynników, które prowadzą do wykluczenia społecznego, możemy zaliczyć: ubóstwo, biedę, niesprawność, uzależnienie, długotrwałą chorobę lub niski poziom wykształcenia. Wykluczenie nie dotyczy tylko i wyłącznie dzieci wychowujących się w rodzinach biednych, ale także dzieci z tzw. dobrych domów, które nie mogą nawiązać poprawnych relacji z rówieśnikami.”

Szczególnie narażone na wykluczenie społeczne są osoby długotrwale bezrobotne, więźniowie po wyjściu z więzienia i osoby uzależnione. Na rekrutacji w Tarnobrzegu pojawili się również tacy. Nie różnili się od innych ani wyglądem, ani zachowaniem. Kilku modnie ubranych chłopaków, odważnych – bo przyszli po pomoc. Najważniejsze było to, że chcą poprawić jakość swojego życia, chcą uczestniczyć w zajęciach i marzą o tym, żeby się ułożyło. Żeby mogli żyć NORMALNIE. Bo to, że są w tym miejscu po prostu się stało, niekiedy przez głupie wybryki, popisy, chęć zaimponowania innym. Ich cel główny to znaleźć pracę. A my jesteśmy po to, żeby ich życie choć trochę się odmieniło, nabrało sensu i tego, żeby czuli się potrzebni – bo jak każdy z nas - są normalnymi ludźmi.

Szkolenia organizowane w OSZ w Tarnobrzegu cieszą się dużym zainteresowaniem. Młodzież nadal dzwoni, pyta o zasady uczestnictwa i wyraża chęć podnoszenia swoich kwalifikacji. Pierwsze szkolenia, zaplanowane na wrzesień, jeszcze nie ruszyły, a już są pytania o kolejne. A nam – pracownikom OSZ – aż chce się pracować, bo wiemy, że również dzięki naszej pomocnej dłoni pojawia się szansa na polepszenie sytuacji „młodych gniewnych”. Zapraszamy wszystkich, którym nie zabrakło jeszcze odwagi. Nasza praca jest dla Was. Dzwońcie, pytajcie, przychodźcie.

Do zobaczenia !
 
Autor: Katarzyna Rynkiewicz – specjalista ds. szkoleń
Źródło:  http://www.niedziela.pl/artykul/84107/nd/Zagrozenie-wykluczeniem-spolecznym-dzieci


Web Content Display Web Content Display