Asset Publisher Asset Publisher

Back

Patriotyzm w dobie internetu

Z okazji przypadającego 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości sprawdziliśmy jakie znaczenie mają dziś dla młodych ludzi wartości narodowe. Zapytaliśmy uczestników OHP o to, jak rozumieją słowo „ojczyzna” a także, co to znaczy być patriotą i czy łatwo być nim w dzisiejszych czasach.

Podobno żyjemy w globalnej wiosce. Dzięki nowym technologiom możemy mieć łączność z najodleglejszymi krajami. Oglądamy te same filmy i słuchamy tej same muzyki co nasi rówieśnicy z innych kontynentów, a łatwość podróżowania sprawia, że jak nigdy przedtem możemy poczuć się obywatelami świata. Wielu, zwłaszcza młodych, ludzi szuka pracy i lepszej przyszłości za granicą. Czy w związku z tym, kraj w którym żyjemy ma jeszcze dla nas jakieś szczególne znaczenie? Czym jest ojczyzna i patriotyzm w XXI w? Zapytaliśmy o to młodzież w wieku 15 – 19 lat z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

Odpowiedzi młodych ludzi mogą okazać się zdumiewające. Wszyscy zadeklarowali, że ojczyzna jest dla nich pojęciem ważnym, różnie natomiast je rozumieją. Niektórzy jako ojczyznę określają kraj, w którym się urodzili i w którym żyją, rodzimą kulturę, zwyczaje i tradycje. Wiele osób ojczyznę utożsamia też z domem rodzinnym i miejscem, o które trzeba dbać.

„Ojczyzna jest to kraj, w którym żyjemy, to nasz drugi dom, o który musimy się troszczyć, by go nie stracić.” (Sebastian, 18 lat)

„Ojczyzna to dla mnie dom, wspólnota, kraj, w którym żyjemy.” (Ewa, 17 lat)

„Moje miejsce urodzenia, kultura, zwyczaje. Ojczyzną dla mnie jest dom rodzinny.” (Kamil, 15 lat)

„Ojczyzna jest to państwo, w którym mieszkamy, z którego pochodzimy my i nasi przodkowie.” (Adam, 19 lat)

Na pytanie o to, co to znaczy być patriotą odpowiedzi były zróżnicowane. Młodzi ludzie wskazywali zarówno na dumę z bycia Polakiem, znajomość historii i tradycji narodowych, jak i na dbałość o dobro kraju a nawet wiązanie przyszłości z krajem, nieemigrowanie.

„Być patriotą to znaczy być dumnym, że jest się Polakiem, po to walczyli nasi przodkowie, byśmy byli wolnym krajem i byli z tego dumni. Byśmy sobie pomagali, a nie zabijali.” (Dariusz, 17 lat)

„Patriota jest to taka osoba, która broni swojego kraju, nie tylko fizycznie. Stara się by godnie reprezentować kraj, poświęciłaby dużo w imię wspólnego dobra.” (Adam, 19 lat)

„Być patriotą to walczyć za ojczyznę i oddać za nią życie. Zostać w kraju, pomimo że nie ma pracy i nie wyjeżdżać za granicę.” (Kamil, 15 lat)

„Być patriotą to znaczy dbać o miejsce swojego zamieszkania.” (Rachela, 16 lat)

„Patriotą być znaczy znać ważne dla kraju daty historyczne, wydarzenia, obchodzić święta narodowe.” (Weronika, 16 lat)

„Patriota to człowiek, który przede wszystkim kocha swoją ojczyznę, nie niszczy mienia kraju czy też flagi.” (Sebastian, 18 lat)

Patriotyzm dzisiaj to dla niektórych spośród ankietowanych zadanie łatwe, dla innych trudne. Jako przeszkody niektórzy wskazywali złą wolę, złą opinię o naszym kraju, konsumpcjonizm. Co ciekawe, młodzi ludzie nierzadko kojarzą patriotyzm z dbałością nie tylko o dobro wspólne, ale i o drugiego człowieka.

„W dzisiejszych czasach łatwo być patriotą, jeśli się chce oczywiście.” (Rachela, 16 lat)

„Czy łatwo być patriotą? Nie jest trudno, trzeba tylko robić to, co uważa się za stosowne. Każdy człowiek jest patriotą, na pewno jakąś cząstkę w swoim sercu ma związaną z patriotyzmem.” (Sebastian, 18 lat)

„Jeżeli ktoś chce, to może być patriotą, pomimo tego, że większość opuszcza kraj.” (Kamil, 15 lat)

„W naszych czasach ciężko być patriotą z powodu opinii publicznej na temat naszego kraju. Ludzie stali się wygodni, nie chcą dać niczego od siebie dla innych.” (Adam, 19 lat)

„W dobie internetu i szybkich mediów, gdzie młodzież goni za karierą i pieniędzmi trudno jest czerpać pozytywne wzorce, lecz mimo wszystko można być prawdziwym Polakiem i patriotą.” (Sebastian, 18 lat)

„Ponieważ trudno jest celebrować wartości w skomercjalizowanym, kosmopolitycznym świecie, niełatwo być patriotą. Ludzie nie znają historii, nie szanują symboli, nie szanują dobra wspólnego, dbają tylko o siebie, nie myślą o przyszłości narodu.” (Ewa, 17 lat)

„Nie jest łatwo, ale staram się pomagać innym na tyle ile mogę. Teraz ludzie niechętnie sobie pomagają, żywią do siebie złość i nienawiść. Jestem gotów na pomoc innym ludziom, chcę oddać tyle dobra, ile mam. W dzisiejszych czasach ludzie więcej sobie zabierają, niż obdarowują.” (Dariusz, 17 lat)

Opracowała: Emilia Witkowska
Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży


Web Content Display Web Content Display