Asset Publisher Asset Publisher

Back

Pierwsza praca - uważaj na mobbing!

Podjęcie pierwszej pracy często wiąże się z dużym stresem. Musisz wdrożyć się w nowe obowiązki, nawiązać relacje ze współpracownikami, a także sprostać wyzwaniom, które narzuca na ciebie twój nowy szef.

Po pewnym czasie wpadasz w wir pracy, a twoja głowa jest przepełniona listą obowiązków, które musisz wykonać „na wczoraj”. Szef krzyczy i grozi, że jeżeli nie będziesz wyrabiać się w czasie to możesz wylecieć z pracy tak szybko, jak się tutaj pojawiłeś. W tym momencie powinna ci się zapalić czerwona lampka. Czy to czasami nie jest mobbing?

Czym jest mobbing?

Kodeks pracy definiuje mobbing jako „działanie lub zachowanie odnoszące się do pracownika albo skierowane przeciwko pracownikowi, które polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników (art. 94 par.2 Kp)".

Mówiąc prosto, mobbing występuje wtedy, kiedy twój pracodawca przez swoje ciągłe czyny sprawia, że czujesz się gorszy i bezużyteczny w porównaniu do innych lub poniża cię. Jego działania powodują zaniżenie twojej samooceny, np. z powodu bezustannej krytyki lub chęci odizolowania cię od kontaktów z innymi.

Pamiętaj, że mobbing w miejscu pracy jest związany z relacjami interpersonalnymi oraz ich wpływem na twoje funkcjonowanie jako pracownika instytucji, w której jesteś zatrudniony.

Jak rozpoznać mobbing

Poniżej przestawione są zachowania mobbingowe, które zostały uporządkowane w 5 kategoriach przez szwedzkiego psychologa Heinza Leymann'a. Zwróć uwagę na przykłady sytuacji pod każdą kategorią, które pomogą ci w sprawdzeniu, czy nie jesteś poddawany mobbingowi w twoim miejscu pracy.

Kategoria 1. Działania utrudniające komunikowanie się w zakładzie pracy.

Twój przełożony reaguje na twoje wypowiedzi i uwagi podniesionym głosem, krzykiem, wyzwiskami, ubliżaniem oraz groźbami.
Stosuje groźby ustne i pisemne w twoim kierunku.
Pokazuje ci poniżające i obraźliwe gesty.

Kategoria 2. Działania negatywnie wpływające na stosunki społeczne w zakładzie pracy.

Osoba mobbingująca ignoruje cię, celowo nie dostrzega w  środowisku pracowniczym, przechodzi obok obojętnie, traktuje cię jak powietrze.
Stara się odizolować cię od reszty (np. umieszcza cię w osobnym pokoju z zakazem komunikowania się z innymi osobami; zakazuje pracownikom kontaktowania się z tobą).

Kategoria 3. Działania wpływające negatywnie na wizerunek osoby w środowisku pracowniczym.

Otrzymujesz propozycje o charakterze seksualnym.
Jesteś wyśmiewany z powodu swojej niepełnosprawności, kalectwa lub jakiś innej cechy charakterystycznej dla ciebie.
Otrzymujesz sugestię dotyczącą twoich zaburzeń psychicznych; jesteś kierowany na badania psychiatryczne.

Kategoria 4. Działania wpływające na jakość sytuacji zawodowej i osobistej ofiary.

Wciąż dostajesz nowe zadania z nierealnym terminem do ich wykonania, które mają na celu zdyskredytowania cię.
Nie masz przydzielanych  żadnych zadań do realizacji.
Jesteś zmuszany do wykonywania zadań naruszających twoją godność osobistą.

Kategoria 5. Działania wywierające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary.

Otrzymujesz groźby przemocy fizycznej.
Jesteś poddawany działaniom o podłożu seksualnym, molestowaniu seksualnemu.

Warunki, jakie musi spełniać dane zachowanie, aby można je było uznać za mobbing

Pamiętaj, że aby dane zachowanie zaklasyfikować jako mobbing muszą być spełnione istotne warunki takie jak: czas trwania zachowań i częstość ich występowania.
Jeżeli twój pracodawca uniesie na ciebie głos lub zachowa się w stosunku do ciebie nieodpowiednio jednorazowo bądź incydentalnie, to nie jest jeszcze mobbing. Możesz mówić, że doświadczasz mobbingu, jeżeli dręczenie trwa minimum 6 miesięcy (w niektórych przypadkach 3 miesiące) oraz gdy wyżej przedstawione zachowania zdarzają się w tym okresie co najmniej raz w tygodniu.

Jako pracownik masz możliwość chronienia się przed działaniem mobbingowym poprzez odpowiednią reakcję, kiedy pojawiają się sygnały o nękaniu lub kiedy jesteś ich świadkiem. Jednakże przeciwdziałanie mobbingowi przede wszystkim powinien podjąć pracodawca, m.in. poprzez wprowadzenie procedury przeciwdziałania mobbingowi oraz  stanowcze reagowanie na nieakceptowane zachowania w miejscu pracy.

Autor: Justyna Lejnsztern, specjalista ds. rozwoju zawodowego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze

Źródła:
http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/mobbing_imp.pdf
„Mobbing. Informator dla pracodawcy" Anna Kucharska, Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2012


Web Content Display Web Content Display