Asset Publisher Asset Publisher

Back

Pierwszy egzamin za nami

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze zakończyły się zajęcia komputerowe w ramach projektu „Pomysł na siebie". Ich celem było dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych funkcji komputera i systemów operacyjnych. Zajęcia zakończyły się uzyskaniem przez uczestników certyfikatów potwierdzających zdobycie kompetencji określonych na poziomie podstawowym i wyższym, zgodnym ze standardem ECDL. Pięcioosobowa grupa młodzieży wzorowo zdała egzamin. Gratulujemy!

W czwartek 04.12.14 r., rozpocznie się grupowe i indywidualne wparcie psychologiczne. Celem zajęć będzie wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz budowanie zaufania wobec grupy. Młodzież nauczy się radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz pozna instytucje pomocowe. Indywidualne zajęcia z psychologiem mają na celu pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, agresją i uzależnieniami.        

 

Zdjęcie: Uczestnicy projektu podczas egzaminu ECDL


Web Content Display Web Content Display