Asset Publisher Asset Publisher

Back

Planowanie Kariery w Korytnicy

19 lutego w Publicznym Gimnazjum w Korytnicy odbyły się zajęcia dla uczniów III klas. Edyta Ślubowska - specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta i Anna Sidorczuk – doradca zawodowy MCIZ z Siedlec przeprowadziły zajęcia dotyczące sposobów odkrywania własnych umiejętności i możliwości, zainteresowań oraz właściwego wyboru zawodu w przyszłości.

Podczas spotkania przedstawiono młodzieży informacje wpływające na trafne podejmowanie decyzji zawodowych tj.: poznanie siebie, swoich zainteresowań, wartości, cech charakteru, możliwości. Gimnazjaliści dowiedzieli się jak ważne są: znajomość zawodów, wysokość zarobków, podnoszenie kwalifikacji oraz poznanie zapotrzebowania rynku pracy na określone profesje.

Podczas ćwiczenia młodzież miała za zadanie stworzenie firmy i przypisanie sobie konkretnych stanowisk pracy, zadań i obowiązków. Uczniowie z dużym zaangażowaniem pracowali w zespołach, jednak przypisanie sobie konkretnego stanowiska nie było dla nich łatwe. Po zakończeniu ćwiczenia przedstawiciel każdej  grupy prezentował rezultaty wspólnej pracy, uzasadniając swój wybór. Podsumowaniem spotkania była projekcja filmu „Planowanie kariery", informującego o istotnych aspektach przy wyborze dalszej drogi kształcenia zawodowego.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały informacyjne nie tylko na temat zawodów, ale także naszej działalności OHP w formie ulotek i broszur. Na zakończenie uczniowie stwierdzili, że zajęcia w dużym stopniu przyczynią się w  podjęciu ważnych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Autor: Edyta Ślubowska CEiPM  Siedlce


Web Content Display Web Content Display