Asset Publisher Asset Publisher

Back

„ Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych metod poszukiwania pracy”

Często zadajesz sobie pytanie jak w nowoczesny, nietuzinkowy sposób znaleźć pracę? Odpowiedź brzmi „Otwarty, pomysłowy, kreatywny!”
Globalizacja, rozwój nowych technologii, migracje ludności powodują, że wykonywanie jednej i tej samej pracy przez całe życie jest już prawie niemożliwe. Wiąże się to nierozerwalnie z dynamicznym rozwojem rynku pracy, na wiele zawodów przestaje występować zapotrzebowanie, równocześnie pojawiają się nowe.  Aby móc aktywnie istnieć na rynku pracy trzeba pamiętać, że cały czas należy dbać o własny rozwój zawodowy. O powodzeniu w budowaniu przyszłej drogi zawodowej decydują czynniki: zewnętrzne i wewnętrzne. W procesie planowania kariery zawodowej musimy poznać samego siebie, swoje mocne i słabe strony, swoje uzdolnienia, zainteresowania, aby zdobyć pełną dojrzałość w planowaniu kariery. Istotne jest też poznanie świata edukacji i pracy.  Zasady te pozwalają osobom poszukującym pracy na elastyczne i skuteczne poruszanie się po współczesnym rynku pracy, a ewentualna porażka staje się bodźcem do dalszych poszukiwań.

W dzisiejszych czasach młodzież zadaje sobie pytanie: „Jaki powinienem być, aby znaleźć wymarzoną pracę?. Odpowiedź brzmi „Otwarty, pomysłowy, kreatywny”. W tym bardzo przydatne jest poznanie nowoczesnych metod poszukiwania pracy. Do nich zaliczamy: stworzenie sieci kontaktów, networking-to metoda tworzenia sieci kontaktów, dzięki którym dowiadujesz się czegoś więcej o zawodzie, który Cię interesuje, uzyskujesz informacje o pracy, zarządzasz swoją karierą lub dzięki której rozwijasz swoją firmę. Ideę networkingu promują serwisy społecznościowe. Uczestnictwo w targach i giełdach pracy, bezpośredni kontakt z pracodawcą, samo zatrudnienie.

Niekonwencjonalne podejście do poszukiwania pracy, często daje dobre rezultaty. Możemy przeczytać o osobach, które zamieszczają swoje ogłoszenia na wielkich bilbordach, bezrobotnych, którzy wydali całe swoje oszczędności na wydruk plakatów ze swoim CV.  Zamieszczają na odwrotnej stronie swojego CV kod kreskowy, który zeskanowany przy pomocy iPhone’a ściąga z sieci wideo CV, które jest autoprezentacją własnej osoby. Te bardzo nowoczesne metody poszukiwania pracy opierają się na technikach marketingowych używanych do podniesienia sprzedaży produktów i usług. Nie bez znaczenia w tej materii jest wykorzystanie nowoczesnych technik, ponieważ dziś prawie każdy z nas może mieć własną stronę internetową, umie posługiwać się Facebookiem, Twitterem czy innym portalem społecznościowym, nakręcić video, stworzyć interaktywne CV.

Jednostki powstałe w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Młodzieżowe Centra Kariery, Punty Pośrednictwa Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego umożliwiają młodzieży kompleksowe i nowoczesne wsparcie zawodowo-edukacyjne. W czasie zajęć realizowanych w ramach projektu młodzi ludzie uczą się poruszania się po rynku pracy, nabierają umiejętności planowania swojej kariery zawodowej, aktywnego, kreatywnego  i skutecznego poszukiwania pracy.

Uczestnicy projektu  Punktu Pośrednictwa Pracy w Augustowie mieli możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy zdobytej na zajęciach w praktyce. Wzięli udział w konkursie „Kreatywne poszukiwanie pracy”. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy na temat rynku pracy, do aktywnego poszukiwania pracy, pobudzenie wyobraźni młodych ludzi skłonienie ich do kreatywnego myślenia.

Beneficjent stworzył kreatywną formę poszukiwania pracy jaką jest happening. Lider przedsięwzięcia wyznaczył sobie, jako cel znalezienie w niekonwencjonalny sposób pracy na wakacje. Młodzież chciała zerwać z tradycyjnymi metodami poszukiwania pracy i „papierowym CV”. W związku z tym zorganizowała happening poprzez wyjście na główne ulice Augustowa z wielkim bilbordem i tabliczkami informującymi o umiejętnościach i predyspozycjach zawodowych lidera grupy. Podczas marszu grupa odwiedzając augustowskie zakłady pracy przeprowadzały rozmowy z potencjalnymi pracodawcami.

Augustowscy pracodawcy byli pod wielkim wrażeniem kreatywności współczesnej młodzieży i samozaparcia w dążeniu w znalezienia pracy. Wśród przyszłych pracodawców przeważały opinie, że jest to nowy, nie szablonowy, ciekawy, inny, wyróżniający się sposób poszukiwania pracy.
Laureat konkursu  wspomina realizację happeningu w taki sposób. „ Pomysł na realizację happeningu nasunął się po obejrzeniu Video-Cv. Pomyślałem wtedy, że mogę szukać pracy w niekonwencjonalny sposób. Uważam, że ten sposób jest bardziej skuteczny niż tradycyjne poszukiwanie ofert pracy w gazecie czy Internecie. Praca nad tym filmem przyniosła mi nowe doświadczenie, wiele zabawy oraz przełamałem swoją nieśmiałość. Właśnie podczas zajęć w ramach projektu rozwijaliśmy swoją kreatywność, otwartość na nowe doświadczenia. Zdobyłem ważne umiejętności, które zaowocują w przyszłości możliwością znalezienia dobrej pracy”. Udział w takich „odmiennych zajęciach” to praktyczne wykorzystanie nowoczesnych metod poszukiwania pracy.

Pozornie wydaje się, że każdy szukający pracy zna swoje preferencje, kwalifikacje, mocne i słabe strony. Sytuacja na rynku pracy zmusza Nas do szukania pracy nie tylko w wyuczonym zawodzie, lecz do szukania innych możliwości, np. samo zatrudnienia. Ponadto, aby znaleźć pracę odpowiednią  dla siebie nie możemy działać chaotycznie, wszystko musi być zaplanowane, przemyślane.  Ważne jest to, aby móc się wyróżniać. Szukanie pracy to też praca na pełen etat. Istotne  jest by nigdy nie tracić z oczu wyznaczonego  celu.

Autor: Magdalena Kiempisty – pośrednik pracy
Punkt Pośrednictwa Pracy w Augustowie.


Web Content Display Web Content Display