Asset Publisher Asset Publisher

Back

Profesjonalnie z doradcą zawodowym w Jędrzejowie

28 stycznia rozpoczął się cykl zajęć zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery dla uczniów pierwszych i trzecich klas Niepublicznego Gimnazjum w Jędrzejowie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Każdy młody człowiek  stoi przed wyborem dalszej drogi zawodowej. Aby podjąć taką  decyzję trafnie, ważne jest poznanie siebie. Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jędrzejowie zwrócił  szczególną uwagę na umiejętność rozpoznawania swojego potencjału zawodowego, potrzeb i posiadanych talentów. Przedstawił również, co składa się na obraz zawodowy osoby, tworząc jej profesjonalny wizerunek. Należą do niego: zdobyta wiedza, zainteresowania, umiejętności oraz cechy osobowości. Zachęcał do poznawania samego siebie i nieustannej pracy nad sobą . Wspólnie ustalono jakie korzyści płyną z tej wiedzy i jak ją wykorzystać w przyszłości. Nieznajomość siebie może mieć konsekwencje w postaci odejmowania przypadkowych i nietrafnych decyzji.

Uczniowie zapoznali się z opisami  zawodów,  o których marzą. Praca na zajęciach przebiegała w miłej i twórczej atmosferze. Uczestnicy wykazywali zainteresowanie planowaniem swojej kariery zawodowej i wyborem zawodu. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali ulotki z ofertą edukacyjną jędrzejowskich szkół oraz ofertą  zawodów, Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, w których  mogą się kształcić.


Web Content Display Web Content Display