Asset Publisher Asset Publisher

Back

Pszczelarstwo jako alternatywne źródło zarobku

Województwo Warmińsko-Mazurskie jest regionem w którym przede wszystkim prowadzona jest produkcja rolnicza. Brak dużych zakładów produkcyjnych skłania naszą młodzież do poszukiwania coraz to nowych sposobów zarobkowania. Jednym z takich sposobów jest zawód pszczelarza, który wart jest bliższego poznania, tym bardziej, że w Polsce pszczelarstwo pochwalić może się wielowiekowymi tradycjami.

Pasieki prowadzone są najczęściej przez ludzi dojrzałych, choć coraz częściej pszczelarstwem zajmują się ludzie młodzi zwłaszcza z terenów wiejskich. Jest to niewątpliwie jedna z lepszych alternatyw na sposób zarabiana na wsi. Co więcej młodzi ludzie rozpoczynający przygodę z pszczelarstwem mogą skorzystać z wielu szkoleń, projektów organizowanych przez koła pszczelarskie. Pomocą zwłaszcza finansową służą również Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Aby zostać zawodowym pszczelarzem, należy mieć ukończone wykształcenie podstawowe. Osoba posiadająca wykształcenie gimnazjalne może szkolić się w technikach ogrodniczych i policealnych studiach zawodowych. Najlepiej połączyć teorię ze zdobywaniem doświadczenia pod okiem fachowca. Często jest to zawód przekazywany z pokolenia na pokolenie. W zawodzie tym spotykamy się z dwoma stopniami: robotnika pasiecznego i mistrza. Panuje mylne przekonanie, iż praca pszczelarza polega tylko i wyłącznie na hodowaniu pszczół i zbieraniu miodu. Mało kto wie, że jest to bardzo ciężka praca, którą nie każdy może wykonywać .

Do głównych zadań pszczelarza należy prowadzenie produkcji pszczelarskiej czyli pozyskiwanie miodu i innych artykułów miodopodobnych. Samo pozyskanie miodu jest zwieńczeniem pracy pszczelarza i na naszych terenach wypada średnio 2 razu do roku. Na produkt końcowy składa się jednak wiele zadań wykonywanych przez cały rok.  Na początku należy wybrać dla pasieki optymalne miejsce, z dostępem do tzw. pożytków pszczelich, czyli roślin z których pszczoły wytwarzają miód, pyłek, nektar i surowce propolisowe. Pszczelarz musi przygotować do pracy liczne narzędzia i przedmioty takie jak: ramki, podkurzacze, poidła pasieczne itp. Do licznych zadań należy również wiosenne poszerzanie gniazd, zimowe ocieplenie uli, dokarmianie pszczół , konserwacja i naprawą sprzętu pszczelarskiego, systematyczna kontrola oblotów pszczół, przegląd uli w celu stwierdzenia stanu i siły roju, zapobieganie chorobom pszczół lub interwencja gdy już zachorują. Obowiązki pszczelarza zmieniają się wraz z porami roku, jednak czy zima czy lato zawsze jest coś do zrobienia. Żadnej z tych prac nie można zlekceważyć gdyż odbije się to słabszymi plonami w przyszłym roku lub wręcz strata rodziny pszczelej. Większość pracy pszczelarz wykonuje na świeżym powietrzu zatem osoba chętna zająć się tą profesją musi charakteryzować się dobrym zdrowiem oraz brakiem uczulenia na jad pszczeli. Ponadto musi mieć zdolności manualne, zręczność, dobry zmysł smaku i powonienia aby oceniać wartość produktów pszczelich. Nie bez znaczenia pozostają zdolności techniczne, gdyż im więcej pszczelarz jest w stanie sam zbudować czy naprawić tym maleją koszty produkcji.

Zawód pszczelarza jest więc zawodem wymagającym dużego poświęcenia, siły fizycznej, zaradności i odpowiedzialności. Tu nic nie można odłożyć na potem.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą pszczelarza, chcesz sprawdzić czy masz predyspozycje do wykonywania tego zawodu lub też odbyć praktykę w gospodarstwie pasiecznym zgłoś się do Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kętrzynie.

Autor: Małgorzata Jonasz-Kobarynka – pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kętrzynie, CEiPM w Olsztynie


Web Content Display Web Content Display