Asset Publisher Asset Publisher

Back

Razem - znaczy lepiej

Partnerstwo lokalne to nie tylko współpraca z kimś, to przede wszystkim działanie dla kogoś. Przykładem partnerstwa lokalnego na rzecz osób młodych może być projekt miejski pt.: "Tydzień Kariery" realizowany na terenie powiatu wodzisławskiego. Ze względu na efekty współpracy - warto przyjrzeć się jego realizacji i zadać sobie pytanie: Czy współpraca się opłaca?

Termin partnerstwo lokalne funkcjonuje na polskim rynku od niedawna. Idea sięga lat 80 dwudziestego wieku, kiedy w Wielkiej Brytanii kryzys gospodarczy spowodował, że ludzie zaczęli się jednoczyć i sami rozwiązywać własne problemy. Partnerstwo lokalne oznacza współpracę pomiędzy przedstawicielami instytucji w celu realizacji wspólnych zadań, które są przemyślane i jasno sprecyzowane. Instytucjami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego np.: domy kultury, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, firmy. Celem współpracy jest najczęściej realizacja wspólnych projektów.

Powiat wodzisławski może być przykładem partnerstwa lokalnego na rzecz osób młodych. W 2014 roku dzięki współpracy pomiędzy jednostkami OHP (Młodzieżowe Centrum Kariery w Pszowie, Punkty Pośrednictwa Pracy w Wodzisławiu Śląskim i Radlinie), wodzisławskim Powiatowym Urzędem Pracy i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną został zrealizowany projekt miejski pt.: "Tydzień Kariery". Celem współpracy było zwiększenie poziomu wiedzy wśród uczniów trzecich klas gimnazjum z zakresu: określenia predyspozycji zawodowych, aktualnej sytuacji na rynku pracy, specyfiki pracy w wybranych zawodach, profesji zaliczanych do tzw. zawodów przyszłości. Projekt został podzielony na trzy etapy realizacji. Pierwszym etapem były spotkania uczniów z pracownikami wodzisławskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Młodzież mogła w tym czasie uzupełnić testy badające predyspozycje zawodowe. Drugim etapem były spotkania z pracownikami jednostek OHP oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Podczas zajęć uczniowie otrzymali informacje na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, środowiska pracy wybranych i potrzebnych zawodów. Trzecim i zarazem ostatnim etapem były spotkania uczniów z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w celu interpretacji testów badających predyspozycje zawodowe. W projekcie wzięły udział cztery wodzisławskie gimnazja, z których około 500 uczniów uczestniczyło w zajęciach.

Partnerstwa lokalne uruchamiane są na różnych płaszczyznach, dotykają problemów i zagadnień, które uznawane są ważne i potrzebne. Niewątpliwie, współpraca daje szanse na powodzenie dzięki uczestnictwu przedstawicieli różnych środowisk, którym znane są problemy i potrzeby odbiorców projektów partnerskich trochę z innego punktu widzenia. Ogromną siłą, a zarazem wyzwaniem dla realizacji wspólnych projektów partnerskich są ludzie, którzy są ich odbiorcami i pomysłodawcami. Ważne jest porozumienie, cierpliwość i poczucie wspólnego celu wśród pomysłodawców, aby efektem było zadowolenie osób biorących udział w projekcie.

Oczywiście nie można zapominać, że realizacja projektów w ramach partnerstwa lokalnego ma sens, kiedy nie jest to działanie jednorazowe. Kontynuacja zajęć dla uczniów w ramach opisanego projektu jest zaplanowana na rok 2015. Myślę, że przykład wodzisławskiego partnerstwa może stanowić źródło inspiracji dla wszystkich osób i instytucji, którym nie są obojętne losy zawodowe młodego człowieka.

 

Autor: Agnieszka Oślizło-Miler

Źródło: Wójtowicz, J.: „ABC partnerstwa lokalnego", Szczecin 2010


Web Content Display Web Content Display