Asset Publisher Asset Publisher

Back

Realizacja projektów szansą dla młodzieży

Bezpłatne szkolenia w Hufcu Pracy w Grajewie są szansą na zdobycie kwalifikacji zawodowych dla osób, które ukończyły gimnazjum, jednak nie kontynuują nauki w szkole wyższego szczebla. Warunkiem przyjęcia do projektu jest odpowiedni wiek oraz chęć do szybkiego nabycia nowych umiejętności.

Hufiec Pracy w Grajewie kontynuuje rekrutację  do projektu „Pomysł na siebie", realizowanego w ramach programu Gwarancje Dla Młodzieży. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie przez młodych ludzi kwalifikacji zawodowych, w czasie kilkumiesięcznych kursów kwalifikacyjnych. Kryteria, które muszą spełnić kandydaci to: ukończenie gimnazjum, niepodjęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz wiek 16-17 lat.

Docelowa, 10-osobowa grupa młodzieży, może liczyć na szerokie wsparcie psychologiczne, doradcze i interwencyjne. Ponadto, dla każdego uczestnika przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz ciepły posiłek podczas wszystkich spotkań grupowych. Udział w projekcie jest szansą na odnalezienie się na rynku pracy. Umożliwia nabycie nowych umiejętności zawodowych oraz naukę, jak najlepszego prezentowania się przyszłym pracodawcom. Program Gwarancje Dla Młodzieży zapewnia pomoc specjalistów, którzy będą wspierać kursantów w dążeniu do samorealizacji i dokształcania się.

Kolejną ciekawą propozycją HP w Grajewie jest bezpłatny, dwutygodniowy wyjazd na staż zawodowy do Niemiec. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Erasmus +, a jego odbiorcami są uczestnicy OHP kształcący się w zawodzie kucharz. Młodzi ludzie, pod nadzorem wychowawcy oraz niemieckich instruktorów, wezmą udział w 14-dniowych warsztatach kulinarnych we Frankfurcie nad Odrą. Poza zajęciami, ściśle związanymi z zawodem kucharz, w programie nie zabraknie kreatywnego spędzania czasu wolnego tj. zwiedzania Berlina, Wyspy Tropikalnej oraz wyjść na kręgielnie.

Dla wielu osób jest to jedyna okazja na doskonalenie swoich umiejętności poza granicami naszego kraju. Doświadczenie, jakie wszyscy nabędą w trakcie trwania kursu z pewnością zaprocentuje w ich przyszłej karierze zawodowej. Wyjazd planowany jest na przełomie lutego i marca 2015 roku, więc jest jeszcze sporo czasu na szlifowanie języka niemieckiego. W tym celu projekt zakłada zorganizowanie 60-godzinnego kursu językowego. W czasie szkolenia, jego uczestnicy otrzymają wiedzę dotyczącą specjalistycznego i fachowego słownictwa z zakresu gotowania potraw, składników spożywczych oraz narzędzi, jakim posługują się kucharze.

Hufiec Pracy w Grajewie stale dąży do wdrażania innowacji oraz nowych metod kształcenia młodzieży. Jedną z nich jest nauka nieformalna, która stanowi element szkoleń i wyjazdów zagranicznych. To właśnie podczas takich przedsięwzięć ludzie uczą się tolerancji, dyscypliny i poszanowania innych. Doświadczenia oraz nauka zebrane w wieku szkolnym często pozostają i służą nam w życiu dorosłym.

Autor: Bartosz Pietrzak – st. wychowawca HP Grajewo 


Web Content Display Web Content Display