Asset Publisher Asset Publisher

Back

Realizacja projektów w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja dwóch projektów realizowanych w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”: „Równi na rynku pracy” oraz Pomysł na siebie”.

W projekcie „Równi na rynku pracy" biorą udział trzy piętnastoosobowe grupy młodzieży w wieku 18 – 24 lata, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu a ich ograniczenia materialne i środowiskowe jak również brak kwalifikacji zawodowych utrudniają skuteczne wejście na rynek pracy.

Młodzi ludzie mieli okazję wziąć już udział w zajęciach grupowych i indywidualnych konsultacjach z doradztwa zawodowego, podczas których zdobyli wiedzę z zakresu lokalnego rynku pracy, nauczyli się w profesjonalny sposób przygotowywać dokumenty aplikacyjne, poznali instrumenty i usługi rynku pracy. Opracowane zostały też Indywidualne Plany Działania dla każdego z uczestników projektu, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami oraz do poruszania się po rynku pracy.

Kolejnym etapem projektu było rozpoczęcie 13 listopada 2014 r. realizacji  kursu komputerowego ECDL START. W trakcie prowadzonych zajęć młodzi ludzie zdobywają wiedzę z zakresu: podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowania komputerów, zarządzania plikami, przetwarzania tekstów, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej na wybranym oprogramowaniu MS Office. Kurs prowadzony jest metodami aktywnymi poprzez realizację zajęć praktycznych oraz ćwiczeń grupowych. Profesjonalne szkolenie komputerowe zakończy się egzaminami i uzyskaniem przez uczestników certyfikatu ECDL START, który jest uznawany we wszystkich państwach UE. Certyfikat ten w znacznym stopniu zwiększy możliwości znalezienia zatrudnienia przez uczestników projektu.

Także beneficjenci projektu „Pomysł na siebie" wzięli udział w grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego oraz skorzystali z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, podczas których mieli okazję m.in. poznać własne predyspozycje zawodowe i opracować Indywidualne Plany Działania.

Na początku listopada z kolei odbyła się realizacja grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego  dla dziesięcioosobowej grupy młodzieży będącej beneficjentami projektu „Pomysł na siebie".

W ramach zajęć grupowych zrealizowane zostały warsztaty, których celem było wzmocnienie kompetencji społecznych, budowanie zaufania wobec grupy, nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Uzupełnieniem zajęć grupowych jest udział w indywidualnym wsparciu psychologicznym dostosowanym do zdiagnozowanych osobistych problemów uczestników.

Wsparcie indywidualne jest dostępne dla beneficjentów przez cały okres realizacji projektu, prowadzi je doświadczony psycholog Pani Agnieszka Łukaszuk.

W trakcie realizacji zajęć w ramach obydwu projektów młodzież korzysta z wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdów, ma zapewnione ubezpieczenie NNW.


Web Content Display Web Content Display