Asset Publisher Asset Publisher

Back

Rekrutacja do projektu „Nowe perspektywy 2” w Suwałkach

Nie wiesz kim chcesz być w przyszłości? Przyjdź do nas i zapisz się do projektu. Zaplanujesz swoją ścieżkę kariery i zdobędziesz kwalifikacje zawodowe.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach rozpoczyna rekrutację osób do  projektu pod tytułem „Nowe perspektywy 2”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W suwalskim centrum realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu bieżącego roku i trwać będzie do maja 2014 roku. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-25 lat, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe albo mają problem z podjęciem zatrudnienia. Dzięki zróżnicowanym formom wsparcia, jakie zostały zaplanowane w projekcie, uczestnicy będą mogli nabyć wiele ciekawych, a zarazem przydatnych umiejętności oraz zdobyć pożądane na lokalnym rynku pracy kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy projektu wezmą udział w różnych formach wsparcia. Zajęcia grupowe i indywidualne porady psychologów, zajęcia z doradcą zawodowym, kurs przedsiębiorczości mający na celu przygotowanie młodych osób do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z m.in.: ze znaczeniem przedsiębiorczości w życiu człowieka, nauczą się gospodarowania czasem, zapoznają się z gospodarką rynkową oraz marketingiem i promocją. Dowiedzą się, jak stworzyć biznesplan, jakie są procedury zakładania własnej firmy oraz jak ją poprowadzić, aby w przyszłości się prężnie rozwijała. W dalszej kolejności przewidziany jest kurs języka angielskiego oraz kurs komputerowy ECDL (European Computer Driving Licence).
Uczestnicy projektu nieposiadający prawa jazdy kategorii B, od stycznia 2014 r. będą mieli możliwość wzięcia udziału w kursie nauki jazdy. W tym czasie rozpoczną się także kursy zawodowe. Wybór kierunku szkoleń zostanie określony na zajęciach z doradcą zawodowym, na których młodzież pozna swoje predyspozycje zawodowe.

Istotnym wsparciem dla uczestników będą praktyki zawodowe, będące uzupełnieniem odbytych kursów zawodowych. Praktyki zawodowe pozwolą uczestnikom na zdobycie doświadczenia zawodowego, które jest bardzo pożądane przez suwalskich pracodawców. Pozwolą też uczestnikom na przełamanie lęku przed podjęciem pierwszej pracy. W ramach realizacji praktyk zawodowych uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe.

Wszystkie zajęcia, zaplanowane w  projekcie, są bezpłatne. Dodatkowym wsparciem są ciepłe posiłki podczas zajęć oraz dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia.
Zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do przyjścia osobiście do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach bądź do kontaktu telefonicznego pod numerem 87 566 51 57.

Autor: Teresa Zagórska – lider Klubu Pracy


Web Content Display Web Content Display