Asset Publisher Asset Publisher

Back

Rekrutacja trwa

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie w dalszym ciągu prowadzi rekrutację młodzieży do programu współfinansowanego prze Europejski Fundusz Społeczny „Gwarancje dla młodzieży”. Rekrutacja trwa od kwietnia 2014 r.

W ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” zostaną zrealizowane dwa projekty:

- „Pomysł na siebie” – młodzież w wieku 15-17 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym, zaniedbująca obowiązki szkolne, posiadająca słabe wyniki w nauce oraz dużą absencję na zajęciach szkolnych, bądź nierealizująca obowiązki nauki. Celem projektu jest objęcie tych młodych osób wsparciem prowadzącym do podjęcia dalszej nauki, wyrównanie zaległości edukacyjnych, nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych;

- „Równi na rynku pracy” – młodzież w wieku 18-24 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy. Celem projektu jest podjęcie zatrudnienie lub założenie własnej działalności gospodarczej, nabycie zawodowych kwalifikacji, ich podwyższenie lub przekwalifikowanie. Uzyskanie umiejętności umożliwiających skuteczne wyjście na rynek pracy.

W ramach projektu przewidziano m.in. następujące zajęcia i szkolenia:
- doradztwo zawodowe;
- wsparcie psychologiczne – pedagogiczne;
- kursy językowe;
- warsztaty informatyczne;
- kurs przedsiębiorczości;
- kurs zawodowy;
- staże zawodowe;
- praktyki zawodowe u pracodawców.

Nasza jednostka w celu odpowiedniej organizacji projektu współpracuje z samorządem terytorialnym, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, policją, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi.
W miesiącu lipcu br. Centrum nawiązało również współpracę z Duszpasterstwem Tarnowskim. Podczas ogłoszeń parafialnych po mszy księża parafii tarnowskich zachęcają młodzież do udziału w programie „Gwarancje dla młodzieży”.
Ponadto pracownik CKiW OHP w Tarnowie udzielił wywiadu dla Radia Kraków, w którym zachęcał młodzież do udziału w poszczególnych projektach. W miesięczniku miejskim TARNÓW.PL lipiec 2014 ukazał się artykuł pt. „Gwarancje dla młodzieży” w OHP.
W przyszłym miesiącu została pogłębiona współpraca z Caritas Diecezji Tarnowskiej, Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi oraz z Kuratorami społecznymi. 

Autor: Katarzyna Gromniak
Źródło: Dokumentacja CKiW OHP w Tarnowie

 


Web Content Display Web Content Display