Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Równi na rynku pracy” w CKiW OHP w Pleszewie

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie trwa realizacja projektu „Równi na rynku pracy” w ramach „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2015 roku wszyscy uczestnicy projektu kontynuują rozpoczęty w ubiegłym roku kurs zawodowy, biorą udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz zajęciach z zakresu indywidualnego pośrednictwa pracy. Ponadto część osób korzysta z innych form wsparcia przewidzianych w projekcie, czy to dopiero co rozpoczętych (kurs przedsiębiorczości; kurs prawa jazdy kat. B) czy też kontynuowanych z zeszłego roku (kurs językowy, indywidualne konsultacje psychologiczne).

W ramach kursów zawodowych młodzież kształci się w zawodzie florysty, kosmetyczki lub magazyniera z obsługą wózka widłowego. Po części teoretycznej, którą wszyscy mają już za sobą, uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach praktycznych. Młodzież z wielkim entuzjazmem przystąpiła do udziału w zajęciach i stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przyswajając przekazywaną im wiedzę i nabywając nowe umiejętności. Duża część osób nie ukrywa, że po zakończeniu udziału w projekcie chciałaby podjąć pracę w tych zawodach, w których obecnie kształci się w ramach w/w kursów. Ich nadzieje na znalezienie pracy mają swoje pokrycie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Jego analiza wykazuje, że istnieje na nim duże zapotrzebowanie na florystów, kosmetyczki, magazynierów i operatorów wózka widłowego. Kursy zawodowe w pleszewskim Centrum zakończą się pod koniec kwietnia. Po nich młodzież realizować będzie 6 miesięczne staże zawodowe, których celem jest zapoznanie ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy i stosowanymi w nim procesami technologicznymi. Jednak już teraz młodzi ludzie uczestniczą w zajęciach z zakresu indywidualnego pośrednictwa pracy. Informowani są na nich o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnych rynkach pracy oraz o przysługujących im prawach i obowiązkach. W ramach realizowanego wsparcia uczestnicy otrzymają pomoc w otrzymaniu stażu. Młodzi ludzie zostaną skierowani do odpowiednich pracodawców.

W 2015 roku kontynuowany jest kurs języka angielskiego, w którym bierze udział  dziewięć osób. Intensywna realizacja szkolenia językowego skutkuje szybkim postępem w nauce uczestników. Obecnie młodzi ludzie skupiają się już na nauce odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia.

Dziewięć osób uczestniczy w kursie przedsiębiorczości. Zajęcia te mają na celu zaszczepienie wśród młodych osób postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie uczestnikom projektu niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W projekcie realizowanym przez pleszewskie Centrum odbywają się także warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto rozpoczął się również kurs prawa jazdy kat. B, w którym uczestniczą osoby, dla których nabycie umiejętności prowadzenia samochodu osobowego jest niezbędne do realizacji zadań w konkretnym zawodzie, zgodnie z przyjętą dla danej osoby ścieżką rozwoju zawodowego. Kilka osób skorzystało w tym roku również z usług psychologa uczestnicząc w indywidualnych konsultacjach.

Początek 2015 roku to dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy" okres wytężonej pracy. Wszyscy jednak z entuzjazmem przystępują do zajęć, gdyż doskonale zdają sobie sprawę z korzyści, jakie daje im uczestnictwo w nim. Jak zgodnie podkreślają młodzi ludzie, mają oni przede wszystkim szansę uzupełnienia lub podniesienia swoich kwalifikacji, by po ukończeniu projektu podjąć pracę.

Autor: Grzegorz Kowalski

Źródło: własne


Web Content Display Web Content Display