Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Równi na rynku pracy” w Kluczach

11 grudnia w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kluczach zakończono realizację grupowych spotkań z doradcą zawodowym w ramach projektu „Równi na rynku pracy" wdrażanego w zakresie unijnej inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży".

Grupa 15 młodych osób skorzystała już z indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym. Z każdym z uczestników przeprowadzono 4 godziny indywidualnych porad, które miały na celu określenie predyspozycji zawodowych, zainteresowań oraz planów na przyszłość. Następnie poprzez udział młodzieży w grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym uczestnicy zapoznali się m.in. ze sposobami poszukiwania pracy, klasycznymi metodami rekrutacji pracowników. Otrzymali również wiedzę na temat tego, jak profesjonalnie sporządzić dokumenty aplikacyjne i przygotować się do rozmowy z pracodawcą.

Jednym z etapów realizacji projektu były indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem. W czasie spotkań z psychologiem uczestnicy projektu zapoznali się z zagadnieniami radzenia sobie z agresją i sytuacjami konfliktowymi, poznali model zachowań asertywnych oraz prawidłowej komunikacji interpersonalnej. Mieli też okazję do wzmocnienia swojej motywacji. Tematyka warsztatów dotyczyła również poznania siebie, umiejętności dostrzegania dobrych stron własnej osoby i wykorzystania tego w działaniach zespołowych i indywidualnych.

Uczestnicy projektu będą uczestniczyć jeszcze w kursach zawodowych i sześciomiesięcznych stażach zawodowych, za które otrzymają stypendium. Czekają ich  także szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców np. językowych, komputerowych, przedsiębiorczości, kursu prawa jazdy kat. B. Młodzi ludzie mogą korzystać z dodatkowego wsparcia towarzyszącego w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi.

 

Tekst i zdjęcie – Arkadiusz Węglarz


Web Content Display Web Content Display