Asset Publisher Asset Publisher

Back

Równi na rynku pracy w Sieradzu

W Sieradzu trwa realizacja projektu Gwarancje dla młodzieży – Równi na rynku pracy. To doskonała propozycja dla okolicznej młodzieży borykającej się z problemem bezrobocia. Uczestnicy mogą skorzystać z szerokiej gamy zajęć, szkoleń i kursów.

Projekt w Sieradzu realizowany jest dla dwóch grup. Wstępem do niego są zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym. Wsparcie tych specjalistów pozwala na ukierunkowanie młodzieży pod kątem dalszego kształcenia i wyboru szkolenia zawodowego. Obecnie trwa kurs języka niemieckiego, na którym uczestnicy podnoszą praktyczne umiejętności w zakresie posługiwania się nim. Poziom zajęć dostosowano do stopnia znajomości języka przez uczestników na podstawie przeprowadzonych wcześniej testów - ta forma wsparcia pozwala młodzieży korzystać z szerszego wachlarza ofert pracy dostępnych obecnie na rynku pracy. Młodzież ma możliwość skorzystania też z podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz kursu prawa jazdy kategorii B. W Sieradzu realizowany jest kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych i programów magazynowych oraz kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej. Wybór tych właśnie kursów ukierunkowany był nie tylko indywidualnymi preferencjami uczestników, ale też aktualnymi wymogami lokalnego rynku pracy. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, po których odbędą się egzaminy sprawdzające, a po ich pozytywnym zdaniu młodzież otrzyma wymagane uprawnienia, certyfikaty i zaświadczenia. Dodatkową korzyścią projektu jest półroczny staż zawodowy, za który uczestnicy będą otrzymywać stypendium. Trwają już rozmowy z firmami, w których mógłby się on odbywać, głównie w branżach logistycznej i handlowej. Przez cały okres realizacji projektu jego uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Rynek pracy dla młodych ludzi jest szczególnie wymagający - z jednej strony wymagane są odpowiednie kwalifikacje a z drugiej doświadczenie w zawodzie. Projekt „Równi na rynku pracy" daje młodzieży możliwość zdobycia zarówno jednego jak i drugiego. Uczestnicy mogą nie tylko poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje przydatne we wkraczaniu w dorosłe życie, ale też uzyskać wsparcie opiekunów i tutorów, którzy czuwają nad nimi w trakcie trwania programu udzielając cennych rad i wskazówek dotyczących rynku pracy.

Autor: Damian Kulawiak CEiPM Sieradz


Web Content Display Web Content Display