Asset Publisher Asset Publisher

Back

Sokole oko

Środowiskowy Hufiec Pracy 15-3 w Koninie realizuje program sportowy Szkolnej Ligi Strzeleckiej mający na celu wyłonienia mistrza w tej dziedzinie a tym samym uzyskanie tytułu „Sokole oko”. Partnerem programu jest Liga Obrony Kraju w Koninie.

W  ramach  programu  organizowane są   spotkania Szkolnej  Ligii  Strzeleckiej z instruktorem strzelnictwa, zawody, treningi oraz uroczyste obchody świąt patriotycznych (Dzień Niepodległości, Powstanie Wielkopolskie, Powstanie Styczniowe, Dzień Flagi, Konstytucja
3 Maja, Święto Wojska Polskiego) poprzedzone lekcją historii. Zdobyta wiedza sprawdzana jest podczas turnieju wiedzy, połączonego z zawodami strzeleckimi.

Celem programu jest kształtowanie w uczestnikach pozytywnych cech osobowościowych,
a mianowicie zdyscyplinowanie, systematyczność, rozwijanie zdrowego współzawodnictwa sportowego, mobilizowanie się oraz dopingowanie po poniesionej porażce do dalszej pracy. Dzięki regularnym treningom jest możliwość podniesienia swoich umiejętności strzeleckich oraz reprezentowanie szkoły w zawodach i konkursach organizowanych przez Ligę Obrony Kraju.
Podejmowane działania umożliwiają czynny udział uczestników w życiu społecznym. Pozwalają na aktywne spędzanie czasu wolnego, integrację rówieśników, wzmacnianie samooceny oraz dowartościowanie.

Autor:  Hanna Zięba
Źródło: ŚHP 15-3 Konin, program sportowy  Szkolnej  Ligii  Strzeleckiej


Web Content Display Web Content Display