Asset Publisher Asset Publisher

Back

Spotkania klubowiczów w Zielonej Górze

W Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze 26 listopada odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Klubu Aktywnych i Klubu Absolwenta.

Przedstawicieli klubów ze wszystkich jednostek organizacyjnych Lubuskiej WK przywitał zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Waldemar Starosta. Młodzież chętnie opowiadała o swoich osiągnięciach po skończeniu nauki w OHP. Część z nich podjęła dalszą naukę m.in. w szkołach zawodowych i technikach, by w przyszłości pracować w wyuczonych zawodach lub tych, które są ich pasją. Zaskoczeniem dla wielu była wypowiedź  Nikoletty - absolwentki z Hufca Pracy we Wschowie, która  uczy się w technikum w zawodzie ślusarza i właśnie z tym fachem wiąże przyszłość. Przemek pochwalił się udziałem w  projekcie unijnym „Równi na rynku pracy".

Młodzież z Klubu Aktywnych referowała przebieg działań już zrealizowanych oraz zakres planowanych przedsięwzięć na rok szkolny 2014/15. Wśród nich znalazły się m.in.: wolontariat na rzecz osób potrzebujących pomocy, organizacja koncertu świątecznego, zbiórka nakrętek dla chorych dzieci, rejestracja w Banku Szpiku Kostnego, współpraca z Domami Pomocy Społecznej oraz organizacja wigilii dla rówieśników.

Podczas spotkania starszy specjalista ds. wychowania, kultury i sportu Lubuskiej WK OHP Wioletta Wilińska omówiła zadania i znaczenie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Zachęcała też młodzież do odwiedzania stron internetowych OHP oraz portalu ECAM i Zielonej Linii.

W tym samym dniu odbyły się dla klubowiczów warsztaty pt. „Pierwsze kroki na rynku pracy" prowadzone przez doradcę zawodowego Agnieszkę Sobiak. Celem zajęć było m.in. przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, zapoznanie z rodzajami umów i zakładaniem własnej działalności gospodarczej oraz nauka elementów autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP

 


Web Content Display Web Content Display