Asset Publisher Asset Publisher

Back

Sprawniejszy przepływ informacji i wiedzy

Do czego wykorzystywany jest Intranet?

W połowie maja 2014 r.  w Kujawsko- Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyło się jednodniowe szkolenie na temat Intranet: „ co to jest i na czym to polega”. W w/w  brali udział przedstawiciele ośmiu jednostek OHP. Zajęcia odbywały  się w godzinach dopołudniowych, składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, dzięki tej drugiej  mogliśmy skonfrontować zdobyte informacje z wdrożeniem ich do rzeczywistych zastosowań. Każdy uczestnik po kursie otrzymał Certyfikat Ukończenia Szkolenia z zakresu obsługi Bazy Danych INTRANET, funkcjonującej w ramach Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Porozumiewanie się w tej przestrzeni  może być wyjątkowo proste, dzięki specjalnym narzędziom takim jak, właśnie  Intranet stwierdziła przedstawicielka Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku Pani Violetta Szubska – konsultant stanowiska ECAM . Młodzi ludzie poszukujący pracy, planujący karierę zawodową będą mogli  korzystać z pomocy doradców elektronicznego centrum aktywizacji młodzieży , którzy pomogą i nauczą korzystać z możliwości stworzonych na rynku pracy. Niestety wiemy jak funkcjonuje dzisiejszy rynek pracy dla ludzi młodych pracujących i nieposiadających stanowisk pracy. Pracodawcy działają wg schematu zatrudniając osoby i tak: kandydat podczas przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej powinien być: młody, mobilny, dyspozycyjny i spośród całej listy kolejnych wymogów posiadać doświadczenie zawodowe. Tak, tylko jak je zdobyć, kiedy dopiero rozpoczynamy kolejny etap naszego życia to znaczy: skończyliśmy szkołę średnią i nie każdemu z nas dana jest kontynuacja nauki na wyższych uczelniach, albo skończyliśmy studia i chcielibyśmy zdobytą tam wiedzę skonfrontować z praktyczną stroną życia, czyli pracą w przedsiębiorstwach lub firmach, czy na swoim własnym stworzonym przez samego siebie polu pracy. Koło się zamyka, gdyż startujemy czasami z pozycji przegranej – braku doświadczenia. Jednakże koordynator systemu ECAM Pan Jarosław Kalwasiński uważa, że dopiero początek drogi, na pewno napotkamy wiele trudności, ale jedynie jak najszybsze wdrożenie i zastosowanie tego systemu pomoże przede wszystkim młodzieży, dla, której został on utworzony, ale nie tylko, wszystkim tym, którzy muszą się zmierzyć z brutalnym wyścigiem w zdobyciu stanowiska lub stracili pracę i poszukują innej.


Autor: Elżbieta Szubska
Źródło: rozmowa z pracownikiem


Web Content Display Web Content Display