Asset Publisher Asset Publisher

Back

Staż zawodowy za granicą?

Trzy lata temu ostatnie dwa kraje Unii Europejskiej – Niemcy i Austria otworzyły swoje rynki pracy dla Polaków. Dużo wcześniej, bo już od 2004 roku legalnie pracować możemy w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji. Według różnych źródeł na zachodzie pracuje około 2 milinów Polaków, a wyjazdy zarobkowe młodych ludzi po ukończeniu edukacji w kraju stały się elementem naszej codzienności i nikogo już nie dziwią. Jednak czy młodzi Polacy są dobrze przygotowani do podejmowania zatrudnienia na europejskim rynku pracy? Jak w tym zakresie wspiera ich polski system edukacji?

Z przeprowadzonego w kwietniu badania "Maturzyści 2014. Kariery edukacyjne i plany na przyszłość" socjologów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wyłania się zatrważający obraz – ponad 70% uczniów liceów, techników i szkół zawodowych po zakończeniu edukacji planuje emigrację zarobkową do jednego z krajów Unii Europejskiej. Oczywiście tego typu deklaracje zawsze łatwiej złożyć, niż wprowadzić w życie, jednak badanie pokazuje ogólny trend i powodującą go zmianę w mentalności młodych Polaków. Niemal każdy zna osoby ze swojego najbliższego otoczenia, które podjęły pracę zagranicą. Masowość zjawiska i coraz lepsza znajomość języków obcych zmniejsza strach przed spróbowaniem własnych sił. Jeżeli innym się udało to czemu nie mi – to typowy dla polskiego ucznia sposób myślenia o emigracji zarobkowej. Młodzi Polacy pozbawieni kompleksów wobec zachodnich rówieśników coraz częściej traktują europejski rynek pracy jako łatwiejszy od krajowego – naznaczonego niskimi płacami i brakiem ofert pozwalających na osiągnięcie stabilności życiowej. W beczce miodu zawsze znajdzie się jednak łyżka dziegciu. Młodzi polscy emigranci rzadko wykorzystują zdobyte w kraju kwalifikacje, najczęściej podejmując słabo jak na europejskie warunki płatne, wymagające niewielkich umiejętności prace w rolnictwie, czy produkcji. Aby zapobiegać temu zjawisku i zwiększyć szanse uczniów na podjęcie zatrudnienia zgodnego ze zdobytym wykształceniem Unia Europejska wdrożyła programy mobilności edukacyjnej przeznaczone dla osób kształcących się.

Program Erasmus+

Szansę na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w krajach wspólnoty młodym ludziom stwarza program Erasmus+. Dzięki projektom w ramach jego Akcji 1 – „Kształcenie i szkolenia zawodowe" uczniowie i absolwenci, którzy zakończyli edukację na co najwyżej rok przed wzięciem udziału w inicjatywie mają okazję wyjazdu na trwający od dwóch tygodni do 12 miesięcy zagraniczny staż zawodowy. Wyjazd poprzedzony jest odbywanymi w kraju szkoleniami językowymi i kulturowymi mającymi umożliwić jak najefektywniejsze wykorzystanie czasu spędzonego zagranicą. Zgodnie z założeniami programu staż zawodowy może się on odbywać zarówno w przedsiębiorstwach, jak i zagranicznych ośrodkach szkoleniowych. Obie te możliwości mają swoje dobre i złe strony. Odbycie praktyki zawodowej bezpośrednio u pracodawcy pozwala młodym ludziom na poznanie smaku codziennej pracy w ich branży, konfrontację dotychczasowych wyobrażeń z rzeczywistością. Kontakt z innymi pracownikami zwiększa umiejętności językowe, a także wiedzę o życiu codziennym i uwarunkowaniach rynku pracy danego kraju. Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie pomoże też zorientować się w wymaganiach pracodawców stawianych kandydatom do podjęcia pracy. Minusem może okazać się brak możliwości szerszego rozwoju swoich umiejętności, wykraczających poza czynności zlecane stażyście do wykonania poprzez pracodawcę. Podejmując praktykę w ośrodku szkoleniowym młodzież zyskuje możliwość nauki wraz z zagranicznymi rówieśnikami, na tych samych warunkach i zgodnie z jednolitymi standardami nauczania. Jest to doskonała okazja do zdobywania umiejętności zawodowych przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz technik niedostępnych w krajowym szkolnictwie. Zajęcia ukierunkowane są na zdobywanie praktycznych umiejętności i z pewnością zwiększają szansę na późniejsze zdobycie zatrudnienia. Obydwie formy odbycia zagranicznego stażu zawodowego udokumentowane są uznawanym na terenie całej UE certyfikatem Europass-Mobility. Dzięki zastosowania europejskiego systemu transferu osiągnięć edukacyjnych ECVET kompetencje zdobyte zagranicą mogą pozwolić na uzyskanie kwalifikacji zawodowej w kraju. Udział w projektach mobilności międzynarodowej jest całkowicie bezpłatny, a w trakcie trwania stażu uczestnicy otrzymują kieszonkowe. Projekty są realizowane przez szkoły i organizacje zajmujące się kształceniem zawodowym młodzieży, m.in. Ochotnicze Hufce Pracy.

Jednolity system oceny umiejętności zawodowych

Z pewnością zagraniczne staże zawodowe stwarzają polskim uczniom zupełnie nowe możliwości i ułatwiają późniejsze podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Poznanie specyfiki pracy w innych krajach, ich kultury i stylu życia zawiera w sobie dodatkowy walor edukacyjnych, poszerzający horyzonty młodych Polaków. W przyszłości, dzięki pracom prowadzonym nad ujednoliceniem systemu oceny umiejętności zawodowych zdobywanych przez uczniów w trakcie nauki mobilność pracowników na obszarze Unii Europejskiej stanie się jeszcze prostsza, a szanse na europejskim rynku pracy zostaną wyrównane. Już dziś pracodawcy zdają się zwracać uwagę głównie na doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności niż narodowość swojego przyszłego pracownika. Jednolity system oceny zdobytych umiejętności i doświadczenie na zagranicznych rynkach pracy zdobyte w trakcie nauki znacznie podniosą szansę młodych Polaków na wykonywanie pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami.

Autor: Michał Komła– specjalista ds. programów europejskich, rynku pracy i informacji Warmińsko-Mazurskiej WK OHP


Web Content Display Web Content Display