Asset Publisher Asset Publisher

Back

Staże zawodowe szansą na zatrudnienie

Sytuacja na rynku pracy zmusza młodych ludzi do dużego wysiłku w poszukiwaniu zatrudnienia. Brak doświadczenia jest jednym z głównych czynników dyskwalifikujących podczas rozmowy o pracę. Szansą na uzupełnienie tego braku staje się staż zawodowy.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż z urzędu pracy…

Do tej pory staż najczęściej utożsamiany był z działalnością Urzędów Pracy. Na staż z urzędu pracy młodzi absolwenci szkół kierowani są do danego pracodawcy zazwyczaj na pół roku w celu zdobycia doświadczenia w danej branży. Co ważne, by skorzystać z możliwości podjęcia stażu osoba musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Co więc z osobami, które z różnych przyczyn nie mogą być zarejestrowane w tej instytucji? W tym miejscu młodzi ludzie, mający problemy z wejściem na rynek pracy, mogą szukać pomocy w Ochotniczych Hufcach Pracy.

…albo z projektu

Już niemal rok minął odkąd Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu „Równi na Rynku Pracy" w ramach Gwarancji dla Młodzieży. Projekt ten zakłada kompleksowe wsparcie, składające się z szeregu spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. Prowadzone są również zajęcia z przedsiębiorczości i językowe; można zrobić Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, kurs prawa jazdy kat. B oraz kursy zawodowe poparte badaniem predyspozycji zawodowych i indywidualną rozmową z uczestnikiem.

Młodzi ludzie mają także możliwość uczestnictwa w płatnych stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu. W trakcie odbywania sześciomiesięcznych staży zawodowych uczestnicy poznają specyfikę pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Doświadczenie zawodowe, które zdobędą, jest niezbędne, aby zwiększyć ich szanse na znalezienie stałego zatrudnienia.

Co sądzą inni?

Młodzi ludzie, którzy do tej pory nigdy nie pracowali zarobkowo, bardzo chwalą sobie udział w stażu zawodowym: „Dzięki podjęciu stażu bardzo wiele nauczyłam się o pracy biurowej. Pani Renata - opiekun stażu jest osobą bardzo życzliwie nastawioną. W razie problemów tłumaczy, pomaga, mogłabym tu pracować przez całe życie" – powiedziała Joanna Gorlaga – jedna z uczestniczek projektu w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Dobre Miasto, odbywająca staż zawodowy na stanowisku pracownik biurowy.

Jak podkreślają sami beneficjenci, w przyszłej pracy zawodowej oraz obecnie, podczas odbywania stażu, bardzo dużo daje im wcześniej przebyty kurs zawodowy. Dzięki niemu nie czują się całkiem „zieloni" w wybranej przez siebie profesji. Doceniają to również pracodawcy: „Jestem bardzo zadowolony z Grzegorza, chłopak jest zdyscyplinowany, inteligentny, często pyta, by wykonać dobrze zadanie, chętnie się uczy choć dużo już umie" – powiedział Jan Mordas – pracodawca z Górowa Iławeckiego.

Zatrudnienie po stażu

Projekt „Równi na Rynku Pracy" przewiduje również kontynuacje zatrudnienia uczestnika już po zakończeniu stażu zawodowego. Z kontroli staży przeprowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim oraz z bezpośrednich rozmów prowadzonych z pracodawcami wynika, iż część pracodawców chce dalej zatrudnić uczestników. Dzięki możliwości wejścia na rynek pracy poprzez udział w stażu zawodowym  młodzi ludzie uczą się „życia". Własne pieniądze, cel w życiu, nowe wyzwania to rzeczy, które daje rynek pracy, dlatego też osoba której udało się wejść na rynek pracy i pracować rzadko kiedy chce z niego wyjść i dąży do ciągłego zatrudnienia.

Autorzy: Marta Szubryt, Małgorzata Jasińska

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2004r., nr 99, poz. 1001


Web Content Display Web Content Display