Asset Publisher Asset Publisher

Back

Szukaj pracy w portalach społecznościowych!

Portale społecznościowe stały się bardzo ważnym narzędziem rekrutacji dla kandydatów, którzy poszukują przez nie pracy i dla pracodawcy, któremu zależy na tym, aby znaleźć dobrego pracownika do swojej firmy.

Internet w życiu człowieka pełni coraz istotniejszą rolę. Dzięki niemu możliwe jest między innymi zrobienie zakupów, otrzymywanie informacji dotyczących tego, co aktualnie dzieje się na świecie, zdobywanie wiedzy potrzebnej w szkole i pracy oraz utrzymywanie kontaktów ze znajomymi.

Internet zmienia dziś cały świat w środowisku gospodarczym i społecznym. Jest obecny w życiu prawie każdego człowieka. Ta forma przekazu spowodowała rewolucję w pracy, na uczelniach i w szkołach. Jego popularność ciągle rośnie, choć mogłoby się wydawać, iż jest to już niemożliwe. Internet wyróżnia przede wszystkim szybkość oraz łatwość towarzysząca wymianie informacji. Dzięki niemu możliwa jest komunikacja jednostronna – bez oczekiwania na odpowiedź oraz bez konkretnego odbiorcy, do którego komunikat adresata nie jest kierowany bezpośrednio (bazy danych, strony www), jak i interaktywna, wymagająca co najmniej interakcji dwóch osób (czaty, komunikatory). Internet dostępny jest także dla wszystkich, bez względów kulturowych czy warunków socjalnych. Jednak najważniejszą cechą Internetu jest możliwość komunikowania się ze społecznością za pomocną różnych instrumentów. Jednym z najbardziej znanych narzędzi w ostatnich latach są bez wątpienia portale społecznościowe.

Portale społecznościowe to przede wszystkim te serwisy, dzięki którym jednostki mają możliwość założenia swojego profilu osobowego. Przy tej okazji również pojawiają się możliwości wskazywania na istniejące już osoby w sieci, z którymi zakładającego profil coś łączy - więzy rodzinne, znajomości ze szkoły czy pracy. Użytkowanie portali nie jest raczej nastawione na poznawanie nowych ludzi, tylko raczej na pokazanie innym kontaktów, jakie są już przez daną osobę zawarte. Dzięki temu, widać powiązania znajomych z kolejnymi znajomi.

Osoba zakładająca konto w serwisie społecznościowym promuje się poprzez umieszczanie takich informacji jak: ukończone szkoły, kursy, hobby i zainteresowania, znajomi oraz liczba tych znajomych. Posiadając profil w jakimkolwiek serwisie bardzo ważna jest liczba relacji między poszczególnymi jednostkami. Dużo ważniejsza jest liczba - to ile osób to znajomymi - niż siła więzi, faktyczne utrzymywanie kontaktu czy zażyłości.

Serwisy te posiadają coraz więcej funkcji i korzystają z nich nie tylko osoby prywatne, ale coraz częściej zakładają na nich swoje konta także przedsiębiorstwa w celu umieszczania informacji na swój temat, budowania wizerunku oraz publikowania ogłoszeń z dostępnymi ofertami pracy.

Portale społecznościowe stały się bardzo ważnym narzędziem rekrutacji dla kandydatów, którzy poszukują przez nie pracy i dla pracodawcy, któremu zależy na tym, aby znaleźć dobrego pracownika do swojej firmy. Organizacje, aby zwiększyć liczbę napływających do nich aplikacji, musiały skierować swoje oferty tam, gdzie w jednym miejscu najłatwiej znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy. Obecnie portale społecznościowe są takim punktem, gdzie zarówno organizacje, jak i kandydaci, mają możliwość szczegółowego wskazania tego, czego poszukują.

Portale społecznościowe stają się coraz ważniejsze nie tylko dla poszczególnych osób, ale także dla organizacji. Są one pewnego rodzaju łącznikami między ludźmi, czy tak jak w procesie rekrutacji - między pracodawcą i potencjalnym pracownikiem. Przedsiębiorstwa umieszczające ogłoszenia muszą pamiętać o ich formie, czytelności i szczegółach dotyczących pracy. Dużym ułatwieniem byłaby możliwość zamieszczania jednocześnie formularza, który pozwoli wyselekcjonować te osoby, które pomimo niespełniania wymagań wysyłają swoje aplikacje. Kandydaci natomiast, muszą przede wszystkim myśleć o tym, co umieszczają na swoich profilach. Nie chodzi tutaj tylko o profile na portalach biznesowych, ale istotne są też informacje na facebooku.com czy fotka.pl. Ważne jest przede wszystkim, aby zamieszczane informacje były prawdziwe. Należy pamiętać o tym, iż pomimo tego, że jest to przestrzeń wirtualna możliwe jest weryfikowanie informacji.

Autor: Natalia Szulc pośrednik pracy - stażysta; Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Chojnice

Źródło:

1. Aouil B., Komunikowanie się w Internecie – narzędzia, specyfika i właściwości, Katowice 2004.

2. Kapralska Ł., O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych, Kraków 2012.


Web Content Display Web Content Display