Asset Publisher Asset Publisher

Back

Targi pracy w Rybniku!

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Rybniku organizuje 25 marca 2015 r. Targi Pracy i Przedsiębiorczości w siedzibie Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54, w godz. 10:00-12:00.

W trakcie Targów zaproszeni pracodawcy, agencje pracy i jednostki Ochotniczych Hufców Pracy zaprezentują oferty pracy krótkoterminowej dla osób uczących się i stałej dla wszystkich poszukujących zatrudnienia, dodatkowo doradcy zawodowi będą udzielać informacji i porad zawodowych z zakresu: opracowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowywania do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji. Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych będzie specjalista prawa pracy, ponadto udzielane będą porady nt. zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na ten cel.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Rybnika, a współorganizatorem i partnerem w organizacji Targów jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku.

Autor: Magdalena Krawczyk - CEiPM Katowice


Web Content Display Web Content Display